Med en økning på over 20 prosent i losjiinntekten per tilgjengelige rom så langt i år, troner Tromsø helt på toppen av listen fra Benchmarking Alliance.

Dette betyr at Tromsø-hotellene har hatt en losjiinntekt fordelt på alle rommene, det som på hotellspråket kalles revpar, som er mer enn 100 kroner høyere per rom enn i fjor. Revpar er nøkkeltallet som fremkommer når den samlede losjiinntekten, uten moms og frokost, deles på alle tilgjengelige rom uavhengig av om de er leid ut for natten eller ikke.

Også på Gardermoen, i Trondheim og i Oslo er økningen tosifret fra perioden januar til og med august i fjor til i år.

Fyller nye rom

Den store spenningen i hotellbransjen har vært om markedet ville klare å absorbere den enorme kapasitetsøkningen i Bergen med flere nye hoteller, blant annet to på Flesland med til sammen over 600 rom.

Og tallene viser at det har gått bedre enn en kunne frykte. For hele perioden fra januar til og med august viser tallene at losjiinntekten per tilgjengelige rom har gått ned med 4,8 prosent. Belegget har sunket fra nær 70 til under 65 prosent. Men det faktum at beleggsfallet ikke er større, betyr at byens hoteller i sum har solgt langt flere romdøgn enn i fjor.

For juli isolert er tallene noe svakere med nedgang i revpar på nær 15 prosent og beleggsfall fra 91 til 77 prosent. Mens august er bedre med fall i revpar på 4,8 prosent og beleggsfall fra 92 til 85 prosent.

«Bedre enn ventet»

– Det var på forhånd ventet trafikkvekst i august, men jeg synes faktisk at årets augusttall er bedre enn ventet. Det er altså 30 prosent flere rom å fylle og man maktet å selge 20 prosent flere rom, sier Peter Wiederstrøm som har analysert tallene fra Benchmarking Alliance.

– Dette minner litt om den positive utviklingen man så i Bodø og Tromsø for noen år siden da de fikk mye ny kapasitet. Men for Bergen sin del snakker vi her bare om en enkelt måned. Spørsmålet blir hva som skjer utover høsten etter sykkel-VM, sier han.

– Men juli ble vel litt skuffende for hotellene i Bergen?

– Ja. At hotellene bare maktet å selge 2,7 prosent flere hotellrom med all den nye kapasiteten, undrer jeg meg over. Samtidig var det helt klart positivt at de klarte å øke romprisen ørlite i juli til tross for beleggsfallet, sier Wiederstrøm.(Vilkår)

Volkswagen kaster seg på elbilracet
Volkswagen skal samlet ha 80 elektriske biler innen 2025. Her er tre av elbilene som kommer.
00:40
Publisert: