Etter flere år med kraftig nedtur, lysner det nå for alvor for hotellene i Kristiansund, Haugesund og Kristiansand. Tallene fra Benchmarking Alliance for årets fire første måneder viser at alle disse har hatt en solid økning i nøkkeltallet revpar, som er losjiinntekt per tilgjengelige rom fratrukket frokost og moms.

Men disse tre byene ligger leverer fortsatt lave revpar-nivåer. Til sammenligning tjente hotellene i Tromsø 812 kroner i revpar, altså mer enn det dobbelte, fulgt av Oslo med 668 og Gardermoen med 615 kroner.

Både opp og ned i Bergen

Fra å ha ligget helt på topp før oljeprisfallet, havner Stavanger nå helt på bunn med kun 375 kroner i revpar i perioden januar til og med april. Bergen gjør det nest dårligst.

Også i belegg, altså hvor stor andel av rommene som i gjennomsnitt ble leid ut hver natt, havner Stavanger på bunn med 43 prosent fulgt av Bergen med 46 prosent. Tromsø topper med 77 prosent foran Oslo og Gardermoen med 65.

Hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting, som hver måned analyserer tallene fra Benchmarking Alliance, synes det er spesielt å se Bergen så nær bunnen både i belegg og revpar.

– Det skyldes selvfølgelig at Bergen nå har rundt 22 prosent flere tilgjengelige rom sammenlignet med i fjor. Tallene viser samtidig at det ble solgt 15 prosent flere rom i første tertial i Bergen, og det er jo veldig bra, legger han til.

Målt i antall solgte rom, topper Kristiansund tabellen med pluss 27 prosent foran nettopp Bergen, haugesund (+ 13 prosent) og Stavanger med pluss ti prosent.

–Men i Bergen kommer det ytterligere 415 nye rom med åpningen av Norge by Scandic på Torgallmenningen i juni?

–Ja, og i tillegg er det flere hotellprosjekter under planlegging. Overraskende mange. Så vi får kanskje bare venne oss til at Bergen vil ligge lavt i vintermånedene også fremover, sier Wiederstrøm og legger til at det ikke bare er i Bergen eiendomsinvestorer sysler med planer om nye hoteller.

–Vi bistår ofte utbyggere i planleggingen av nye hotellprosjekter og registrerer at det i mange byer jobbes med konkrete planer om nyetablering og utvidelser, sier han.(Vilkår)

Peter Wiederstrøm er hotelanalytiker i Wiederstrøm Hotel Consulting.
Peter Wiederstrøm er hotelanalytiker i Wiederstrøm Hotel Consulting. (Foto: Øyvind Elvsborg)
Dette ser de store bedriftene etter hos gründere
Espen Wiik fra Orkla Ventures røper hva de store bedriftene ser etter i første møte med en startup.
02:04
Publisert: