– Jøss, hvor er alle disse amerikanerne? Det lurte vi fælt på da vi så SSB-tallene, sier Bjørn Arild Wisth. Han er viseadministrerende direktør i Petter A. Stordalens hotellkjede Nordic Choice Hotels og er langt fra alene i reiselivsbransjen om å stille spørsmål ved Statistisk sentralbyrås overnattingstall.

Nå tror Wisth han har funnet feilkilden.

Eventyrlig

Veksten fra USA har vært formidabel siden bunnoteringen i 2013 da hotellene registrerte 283.000 overnattinger. I fjor var antallet 771.000. Så langt i år, det vil si fra januar til og med september, ligger veksten ifølge SSB på ytterligere 20 prosent, noe som indikerer 925.000 overnattinger i 2019. Det er mer enn en tredobling siden 2013. Siden 2016 er antallet doblet.

I oktober i fjor skrev SSB at det kunne være flere årsaker til veksten. «Det kan blant annet skyldes vellykkede markedsføringskampanjer og flere direkteruter med fly fra ulike destinasjoner i USA til Norge. Samtidig vil valutakursen spille inn i forhold til hvordan utlendinger opplever prisnivået i Norge».

Men Avinors reisevaneundersøkelse, som teller antall amerikanske flypassasjerer som har besøkt Norge, viser helt andre tall. Der er økningen fra 2016 til og med 2019, forutsatt at veksten så langt i år fortsetter ut året, på kun 18 prosent.

– Det er åpenbart noe som ikke stemmer, sier Per-Arne Tuftin, tidligere mangeårige reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, nå direktør i organisasjonen Norsk Reiseliv.

Han mener dette er alvorlig ettersom bransjen i stor grad bruker SSBs tall som beslutningsgrunnlag for egne markedsinvesteringer og er avhengige av at tallene stemmer.

Per-Arne Tuftin, direktør i Norsk Reiseliv, mener det åpenbart er noe som ikke stemmer i overnattingsstatistikken fra SSB.
Per-Arne Tuftin, direktør i Norsk Reiseliv, mener det åpenbart er noe som ikke stemmer i overnattingsstatistikken fra SSB. (Foto: Fartein Rudjord)

Han viser til at salget gjennom såkalte online travel agents (OTA), som Hotels.com og Booking.com, har vokst i omsetning i Norge med nær 50 prosent fra 2016 til 2018 til 6,1 milliarder kroner. Ifølge Tuftin deler disse selskapene i liten grad kunde- eller bookinginfo med hotellene.

– Og det synliggjør i så fall noe av utfordringene ved at det ikke er noen som ser på tall fra ulike kilder, sier han.

Amerikanere som sekkepost

Bjørn Arild Wisth hos Nordic Choice sier det er sjelden hotellene får landskoder knyttet til bestillingene gjort gjennom de nettbaserte reiselivsagentene.

– Og da blir det feil i tallene både hos oss og hos SSB. Vi oppdaget at alle kunder, bortsett fra nordmenn som hadde bestilt gjennom Expedias plattformer som Hotels.com, ble registrert som amerikanere, sier Wisth som får minimalt med informasjon om gjestene fra de nettbaserte reiselivsagentene som vil beholde mest mulig data selv.

Ifølge SSB har Vestlandsfylkene hatt en vekst i gjestedøgn fra 2013 til 2018 på utrolige 351 prosent.

– Vi stiller spørsmål ved hvordan i huleste det amerikanske markedet kan vokse så mye, sier Kristian Jørgensen, administrerende direktør i reiselivsorganisasjonen Fjord Norge som markedsfører Vestlandet.

Han viser til at ingen andre markeder, selv ikke det kinesiske, har vokst så mye.

Kristian Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Norge, mener det er alvorlig for reiselivsnæringen at SSBs overnattingstall ikke stemmer.
Kristian Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Norge, mener det er alvorlig for reiselivsnæringen at SSBs overnattingstall ikke stemmer. (Foto: Eivind Senneset)

– Nå får vi altså indikasjoner på at det er noe galt med tallene, og det er alvorlig. Vi opplever det rett og slett som ganske kritisk, dersom hypotesen stemmer, at hele vårt beslutningsgrunnlag dermed baserer seg på gale tall, sier Jørgensen.

I dialog med OTA-ene

Rådgiver Jarle Kvile ved SSBs seksjon for næringslivets konjunkturer viser til at byrået henter tallene direkte fra hotellene og ikke lager ingen egne estimeringer basert på disse tallene.

– Men vi er samtidig klar over den kampen om gjestedata som pågår mellom de store OTA-ene og hotellbransjen. Vi kjenner også til at gjester som har bestilt via OTA-er har mangelfull informasjon og som da kan fremstå med ukjent nasjonalitet, blir rapportert i sekkeposter. En av de sekkepostene er amerikanere, men nordmenn er fortsatt den største sekkeposten, sier han.

Ifølge Kvile jobber SSB for at hotellene skal bli flinkere til å registrere riktig.

– Samtidig pågår det en god dialog mellom Eurostat på vegne av alle de europeiske statistiske byråene på den ene siden og de store OTA-ene på den andre, for å få riktige tall. For dette er ikke bare en utfordring for oss i Norge; det er noe alle land sliter med, og sier Kvile.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.