Høsten 2016 saksøkte den svenske bransjeorganisasjonen Visita nettgiganten Booking.com. Visita, som er NHO Reiselivs søsterorganisasjon og har flere enn 7000 hoteller, serveringssteder og andre reiselivsselskaper som medlemmer, ville ha domstolens vurdering av et krav Booking.com og andre nettgiganter stiller i avtalene med hotellene. Her kreves det at hotellene selv ikke kan selge hotellrom til lavere pris enn Booking.com, noe Visita mente bryter med konkurranseloven.

Fra seier …

Klausuler om slik prisparitet er av hensyn til konkurransen forbudt eller regulert i flere europeiske land som Tyskland, Frankrike, Østerrike, Sveits og Belgia. Og like før sommeren i fjor kom en dom fra den svenske Patent- og markedsdomstolen, tilsvarende tingretten i Norge, som forbyr avtaler om prisparitet også i Sverige.

Direktøren i Visita, Jonas Siljhammar, mente da at dommen var svært viktig og ville øke hotellenes mulighet til å sette priser etter faktiske kostnader og dermed ville favorisere kunder som bestiller via hotellenes egne hjemmesider.

Den norske direktøren for hotellkjeden Scandic, Svein Arild Steen Mevold, var også strålende fornøyd og tok til orde for forbud mot slike avtaler også i Norge.

– I de fleste andre bransjer får du de beste prisene og betingelsene der produktet lages. Det skulle derfor bare mangle at ikke også hotellene kan ha de beste tilbudene på egen web. Derfor bør prisparitetsklausuler forbys, sa han til DN.

NHO Reiseliv mente det var åpenbart at et forbud ville gagne forbrukerne.

Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener dommen fra lagmannsretten i Sverige er nedslående. Hun vil ha forbud mot prisparitetsklausuler mellom hoteller og nettreisegigantene også i Norge.
Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener dommen fra lagmannsretten i Sverige er nedslående. Hun vil ha forbud mot prisparitetsklausuler mellom hoteller og nettreisegigantene også i Norge. (Foto: Cicilie S. Andersen)

… til nederlag

Men Booking.com anket fjorårets dom. Og nå foreligger ny dom fra Svea Hovrätt, tilsvarende norsk lagmannsrett, som opphever forbudet mot prisparitetsavtaler.

Lagmannsretten mener det ikke er sannsynliggjort at prisparitetsklausuler begrenser konkurransen i hotellmarkedet. Mens Visita i første instans vant en knusende seier og Booking.com ble dømt til å betale flere millioner kroner i saksomkostninger, er det nå stikk motsatt; Visita må ut med både egne og motpartens saksomkostninger som i sum passerer ti millioner kroner med god margin.

– Dette er veldig nedslående, særlig siden flere andre land i Europa har innført lovforbud mot prisparitetskontrakter. Vi har enda ikke sett dommen og det er for tidlig å konkludere om dette er overførbart til norsk regelverk, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

–Sverige og Norge må kanskje etter dette ha en lovendring slik blant annet Tyskland, Frankrike, Østerrike Belgia, Italia og Sveits har valgt eller er i ferd med å innføre. Eventuelt må disse landene i fellesskap jobbe for å få en felles EU/EØS lovgivning. Dommen i Sverige kan ikke føre til at en voksende bransje som ikke betaler skatt, og som tar en større og større del av norske hotellers verdiskaping, får holde på i et lovløst rom, mener hun.

Lagt saken på is

Hotellbransjen har flere ganger etterlyst at det norske Konkurransetilsynet griper inn mot prisparitetsklausulene.

Direktør i Konkurransetilsynet, Lars Sørgard, sier tilsynet har overvåket dette markedet i mange år, men at det nå har kommet til at et forbud mot slike klausuler kan gjøre mer skade enn nytte for hotellgjestene.

Konkurransedirektør Lars Sørgard tror et forbud mot prisklausuler i avtalene mellom nettreisegigantene og hotellene kan skade mer enn det gagner konkurransen i hotellmarkedet.
Konkurransedirektør Lars Sørgard tror et forbud mot prisklausuler i avtalene mellom nettreisegigantene og hotellene kan skade mer enn det gagner konkurransen i hotellmarkedet. (Foto: Javad Parsa)

– Flere konkurransemyndigheter har vært kritiske til disse klausulene fordi de frykter at det gir OTAene mulighet til å ta høyere kommisjon, hvilket i neste omgang fører til høyere hotellpriser. Europakommisjonen og nasjonale konkurransemyndigheter tok et felles initiativ til en studie av mulige effekter av å forby helt eller delvis disse klausulene der land som har iverksatt tiltak ble sammenlignet med land som ikke har iverksatt tiltak. Europakommisjonens konklusjon var at resultatene ikke ga grunnlag for konkrete håndhevingstiltak, sier Sørgard.

– Det er lett å forstå at hotellene er fortvilet over å betale mye til OTAene og i tillegg ikke får lov til å sette lavere priser enn dem på de rommene de annonserer på sine egne hjemmesider. Men Konkurransetilsynet er primært opptatt av kundenes ve og vel; altså hotellgjestenes i dette tilfellet. Da det på det nåværende tidspunkt ikke finnes entydige svar på hvorvidt disse avtalene påvirker konkurransen negativt, er det slik vi ser det ikke grunnlag for å legge ned et forbud nå, sier Sørgard.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.