Rett før koronapandemien stengte ned Norge og mer eller mindre hele turistnæringen i 2020 investerte Espen Larsen-Hakkebo og Agnes Árnadóttir 100 millioner kroner i to hybrid-turistbåter.

Etter å ha inngått en 100 millionersavtale med Hurtigruten om å frakte turister til Svalbard, snudde pandemien duoens planer på hodet. De kastet seg om og startet opp med havturisme i Lofoten og Oslo, gjennom selskapet Brim Explorer, som ble grunnlagt i 2018.

Nå, drøyt to år etter pandemiutbruddet, ser det rosenrødt ut for de to gründerne. Det ferske årsregnskapet for 2021 viser inntekter på 43,5 millioner kroner, en drøy dobling fra koronaåret 2020. Samtidig ble et underskudd før skatt på 5,9 millioner kroner i 2020 snudd til et overskudd før skatt på 2,5 millioner kroner i fjor.

Selskapet har også fått med seg en tungvekter innen finansbransjen på eiersiden, etter en investering fra Johan Andresens Ferd. Konsernet har kommet inn med totalt 75 millioner kroner i friske penger, i en transaksjon som priset Brim Explorer til 150 millioner kroner.

Ønsket seg Ferd

De friske pengene fra Ferd kom først i form av et konvertibelt lån på 40 millioner kroner før jul i fjor, som så ble omgjort til aksjer tidligere i år.

Disse pengene ble brukt til å kjøpe ut en tidligere aksjonær, i tillegg til å finansiere selskapets tredje fartøy som settes på vannet i høst. I etterkant av konverteringen kom Ferd inn med ytterligere 35 millioner kroner i frisk kapital, og Johan Andresens industrikonsern har nå en eierandel på 51 prosent i Brim Explorer.

– Vi har det siste året vært på utkikk etter en langsiktig investor, og kom i kontakt med Ferd i den prosessen, sier medgründer og teknisk direktør Espen Larsen-Hakkebo til DN.

På spørsmål om det er planer om ytterligere kapitalinnhentinger svarer han:

– Ferd er den langsiktige investoren vi ønsket oss, og vi er overbevist om at vi har gode forutsetninger for å nå våre mål med dem på eiersiden.

Ett av Brim Exlporers fartøy i isen på Svalbard.
Ett av Brim Exlporers fartøy i isen på Svalbard. (Foto: Brim Explorer.)

Maria Syse-Nybraaten, investment professional i Ferd Capital og ansvarlig for oppfølgingen av konsernets eierskap i Brim Explorer, sier at det gode konseptet og den gode ledelsen styrket Ferds interesse for et samarbeid.

Hun viser til at selskapet klarte å levere både «produktet og gode finansielle resultater» i 2020.

– Når vi går inn på eiersiden tilfører vi samtidig ytterligere kapital som skal finansiere to nye båter, slik at virksomheten kan utvides til nye lokasjoner, sa Syse-Nybraaten i en pressemelding da Ferd meldte om sitt inntog.

Finansavisen omtalte også Ferds investering i selskapet.

Skal vokse på egen kjøl

Når det gjelder Brim Explorers fjorår er det altså liten tvil om at selskapet kom seg godt på vei ut av pandemien. Daglig leder og medgründer Agnes Árnadóttir sier likevel at 2021 var preget av stor usikkerhet og et konstant behov for omstilling.

– Vi satset hardt på å være forutsigbare og i drift, og på den måten har vi beholdt markedsposisjoner. Vi klarte å dra i land et godt resultat for året under ett, og det har gitt oss gode forutsetninger for videre vekst, sier hun.

Ved utgangen av året hadde selskapet en kontantbeholdning på vel 21 millioner kroner og en egenkapital på 12 millioner kroner. Den kortsiktige gjelden økte med knappe tre millioner kroner til 14,2 millioner kroner ved årsslutt 2021.

Den desidert største andelen av selskapets inntekter kommer som følge av salg av turer, mens inntekter fra servering og guide står for mindre andeler. Selskapet fikk også drøyt 8,8 millioner kroner i tilskudd til investering og drift i fjor.

Fremover skal det satses på havturisme i Nord-Norge, og selskapet planlegger etablering av virksomhet i Narvik og Bodø i 2023 og 2024. Den daglige lederen sier at de har et mål om at videre flåteutvidelser skal kunne finansieres gjennom vekst i egen virksomhet, og at det dermed vil kreve gode finansielle resultater de kommende årene.

– I dag opererer vi i Tromsø, Lofoten og på Svalbard. På kort sikt betyr det at Brim-flåten mer enn dobler seg i løpet av de to neste årene. Ser vi lenger frem i tid ligger flere regioner i Norge og Norden på tegnebrettet, sier Árnadóttir.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.