– Dette har de ikke lov til. Det strider mot hele pakkereiselovens intensjon om å ivareta forbrukernes rettigheter, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet reagerer ikke primært på at kundene får et ekstra valutapåslag, for det har turoperatørene ifølge pakkereiseloven lov til.