I 1995 kom det 110.000 cruisepassasjerer hit til landet, i år blir det satt rekord med nær 800.000 cruiseturister. Bare de to siste årene har antallet cruiseturister økt med 200.000. Men for dem som frykter at cruiseveksten skal komme ut av kontroll, kan Transportøkonomisk institutt (TØI) berolige:

– Vår nye rapport anslår lavere årlige vekstrater frem til 2060 enn det som ble antatt i vår prognoserapport fra 2015. Hovedscenarioet som presenteres nå er 2,5 prosent årlig vekst i antall cruiseturister fra 2018 til 2028 og 1,5 prosent årlig vekst 2028–2060. Dette kan betegnes som en jevn vekst, sier TØI-forsker Petter Dybedal, som har utarbeidet rapporten på oppdrag for Kystverket.

Dette anslaget vil innebære om lag 1,6 millioner cruiseturister og om lag 2600 anløp i norske cruisehavner i 2060.

– Det kan høres mye ut, men veksten skjer over veldig mange år, og er langt lavere enn den veksten vi har sett i norsk cruisetrafikk de siste årene, sier Dybedal.

Fra luksus til «den nye sydenturen»

Prognosene i rapporten er blant annet basert på OECD-beregninger om økonomisk utvikling, anslått vekst i internasjonal turisme og cruisebransjens egne fremtidsprognoser.

Dersom etterspørselen etter cruiseopplevelser i Norge følger samme geografiske utviklingsmønster som i de siste 20 årene, vil størstedelen av veksten i antall anløp i årene 2018–2060 komme i byhavner på Vestlandet. Det forventes en viss vekst på Sørlandet og i Trøndelag, stagnasjon eller svak vekst i Nord-Norge og fortsatt noe nedgang i Oslofjordområdet.

Lavere vekst i antall anløp enn i antall cruiseturister skyldes at skipene blir større.

– Årsaken til den kraftige cruiseveksten opp gjennom årene skyldes at cruise har gått fra å være luksus til å bli «den nye sydenturen». Det er ikke lenger like dyrt å reise på cruise, i alle fall ikke om man velger de største cruiseskipene, og dette har gitt en bredde i markedet. Men utviklingen vil mest sannsynlig flate ut i årene som kommer, sier Petter Dybedal.

– Hvorfor er prognosene nedjustert siden TØIs forrige rapport?

– Det har skjedd en dreining i cruisemarkedet som man ikke helt så for seg den gang: Man regnet med at asiatene ville strømme inn på cruise til Karibia og Europa når de begynte å reise mer. Men i stedet har det vært en vanvittig cruise-vekst i Asia de siste årene. Det ser ut til at asiatene i større grad drar på cruise i sin egen region i stedet for å komme i mengder vestover. Det er uansett en tydelig trend at det asiatiske markedet vokser stort og at cruise i Asia er i rask vekst, forklarer forskeren.

«Må ta utfordringene på alvor»

På de mest hektiske sommerdagene lå eksosen som en mørk sky over cruiseskipene i Geiranger. Selv om Vestlandet ligger an til å få den største cruiseveksten også de neste årene, vil det største trykket komme på byhavnene, spesielt Stavanger og Ålesund, påpeker Dybedal.

– Populære vestlandshavner som Flåm og Geiranger har fortsatt mange dager de kan ta imot flere cruiseskip, men har begrenset kapasitet og kan ikke vokse mye mer.

For Oslo ser det ut til at trafikken vil falle på lengre sikt.

– Oslos cruisetrafikk har stagnert helt siden 2010-11, det ser ut som færre vestlandscruise legger turen innom Oslo på veien enn tidligere. Mens Oslo-området hadde 134 anløp i år, ligger det an til en nedgang til 100 anløp i 2060. Fallet ser altså ut til å fortsette, sier Dybedal.

Bjørn Krag Ingul, avdelingsleder for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge, synes det er positivt at det ser ut til å bli en jevn vekst i cruisetrafikken fremover, men understreker at miljøutfordringene fortsatt må tas på alvor.

– Enkelte dager i året er det en utfordring i flere av de mest populære havnene, med mye forurensning og tilløp til overturisme. Der har man en utfordring. Løsningen kan være å spre cruisetrafikken mer, utvide sesongen noe og innføre lokale begrensninger og tilpasninger, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.