– Vi er kjempefan, sier Daniel Skjeldam.

Hurtigrutedirektøren har helt siden Norges Turistråd ble innlemmet i Innovasjon Norge i 2004 ment at det var et feilgrep.

Daniel Skjeldam, administrerende direktør for Hurtigruten, sier han er kjempefan av å skille ut reiselivsdivisjonen fra Innovasjon Norge og etablere et nytt selskap der næringen får større innflytelse.
Daniel Skjeldam, administrerende direktør for Hurtigruten, sier han er kjempefan av å skille ut reiselivsdivisjonen fra Innovasjon Norge og etablere et nytt selskap der næringen får større innflytelse. (Foto: Fartein Rudjord)

For tre år siden anbefalte en Menon-rapport å skille ut reiselivsdivisjonen. Nå anbefaler PwC/Oslo Economics dette på ny i en rapport om det offentlige virkemiddelapparatet utenlands skrevet på oppdrag fra Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Statsaksjeselskap?

I rapporten tas det til orde for at det å skille ut reiselivsdivisjonen Visit Norway i et eget selskap vil sikre «effektivitet i ressursbruken og prioriteringer som er i tråd med næringens behov og ønsker». Og videre at «styringsmodellen bør legge til rette for at næringen i større grad får innvirkning på prioriteringene». PwC/Oslo Economics mener en aktuell tilknytningsform kan være som et statsaksjeselskap.

– Vi vil få en mer effektiv markedsføring av Norge dersom reiselivet ikke drukner i alt det andre Innovasjon Norge driver med, mener Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han heier på en ny struktur som både er delfinansiert og deleid av reiselivsnæringen.

– Jeg er ikke i tvil om at det både vil gi bedre resultat i form av flere turister, og sikre at det som blir en utrolig viktig fremtidsbransje for Norge blir mer synlig, sier Skjeldam.

– PwC-rapporten foreslår et rent statsaksjeselskap og ikke et selskap deleid av næringen?

– Jeg er pragmatisk når det kommer til hvilken modell som er best, men jeg tror det er fornuftig at bransjen blir deleier slik modellen også er i Sverige og Danmark. For da får du helt andre krav til effekten man får ut av pengene som brukes enn om det er et rent statlig selskap. Dette handler rett og slett om å få mest igjen for pengene, sier han.

– Ytterlige et argument for å skille ut Visit Norway er at reiseliv er plasser på nivå tre i Innovasjon Norge-hierarkiet. Det sier noe om hvordan reiseliv blir prioritert. Da hjelper det ikke hvor god reiselivsdirektøren er. Jeg er ikke i tvil om at en utskillelse av Visit Norway vil bidra til større vekst, verdiskaping og nye arbeidsplasser i reiselivet.

Svein Arild Steen-Mevold mener også det er best å trekke reiseliv ut av Innovasjon Norge.
Svein Arild Steen-Mevold mener også det er best å trekke reiseliv ut av Innovasjon Norge. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Råere og raskere

Også Svein Arild Steen-Mevold, direktør i hotellkjeden Scandic, mener det er en god idé å skille ut Visit Norway fra Innovasjon Norge.

– Det jeg savner i dagens turistsatsing i regi av Innovasjon Norge, er et organ som kan være lett på foten og kan bevege seg raskt. Og jeg tror norsk reiseliv er mest tjent med en organisasjon som kun har ett eneste oppdrag. Det å få til en råere, raskere og strammere satsing på å tiltrekke oss de riktige utenlandske gjestene mener jeg kan løses bedre utenfor rammene av Innovasjon Norge.

– Mindre aktører i reiselivet har tidligere uttrykt en frykt for at de blir usynlige – og at de store får all makt – dersom reiseliv blir skilt ut i en egen organisasjon?

– Jeg forstår den uroen, og det er absolutt noe vi må ta på alvor. For norsk reiseliv er jo mangfoldet. Uten mangfoldet lever også de store aktørene dårlig.

Skeptiske

Kristian Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Norge, landsdelsselskapet for de fire vestlandsfylkene, er ikke like positiv.

– I utgangspunktet er det beste å beholde reiselivsoppdraget i Innovasjon Norge, men det kan være fornuftig med en prosess der vi ser på hva som er den beste organiseringen av dette arbeidet i Innovasjon Norge. Samtidig er det aller viktigste å beholde markedsmidlene til internasjonal profilering og sikre et fortsatt sterkt samarbeid med næringen, mener han.

Hverken Virke eller NHO Reiseliv har tatt endelig stilling i spørsmålet. Men leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, skriver i en epost at organisasjonen er skeptisk «til at det å omorganisere og skille ut Visit Norway fra Innovasjon Norge vil være det som skal til for å løfte reiselivsnæringen.» Hun legger til at «Innovasjon Norge har en kjempefordel sammenlignet med om næringen selv skulle styre mer: de har ikke særinteresser. De jobber for hele Norge, hele året.»

Også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er skeptisk.

– Ja, jeg er i tvil om det er en god idé å skille reiseliv ut fra Innovasjon Norge, sier han.

– Det er fordi Innovasjon Norge ble samlet til en organisasjon nettopp for å se hele næringslivet under ett.

Hastemøte

På kort varsel tok statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag morgen imot en gruppe reiselivsledere. Bakgrunnen var de to rapportene fra PwC/Oslo Economics og fra Samfunnsøkonomisk Analyse DN omtalte mandag. Her anbefales det blant annet kraftige kutt i det statlige bidraget til markedsføring og profilering av Norge som reisemål.

Blant deltagerne var professor og reiselivsforsker Kåre Sandvik, Per-Arne Tuftin fra organisasjonen Norsk Reiseliv og Svein Arild Steen-Mevold, som ved siden av å være Scandic-direktør også er nestleder i styret i Norsk Reiseliv.

– Vi mener det er et faglig makkverk som presenteres. Her har man ikke snakket med næringen og trukket konklusjoner stikk i strid med det som skjer i andre land. Vi vet at kampen om kundene hardner til år for år, og det vil kreve betydelig innsats – trolig større enn i dag – å beholde dagens volumer. Da blir det svært snevert å ta til orde for så kraftige kutt, og dette bare måtte vi få formidle til departementet, sier Steen-Mevold.

– Vi understreket alvoret. Det å skjære ned på bidraget til Visit Norway er et hasardspill som krever betydelig bedre fundament enn det man finner i disse to rapportene, legger han til. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.