Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT, har for første gang samlet reiseaktiviteten i 200 statlige virksomheter og bedt om anbud fra reisebyråene for et samlet reisevolum på 1,3 milliarder kroner i året.

Deler på storkontrakten

Tirsdag ble det klart at Egencia, som eies av den amerikanske reisegiganten Expedia, og G Travel eiet av kristiansanderen Finn Vetle Hansen (48) har vunnet det som er tidenes største reisebyråkontrakt i Norge.

Egencia vil få opptil 70 prosent av det totale reisevolumet når avtalen blir fullt implementert mens G Travel får resten.

– Dette er den største enkeltavtalen for reisebyråtjenester som noen gang har vært utlyst i det norske markedet, sier Carl Wilhelm Barth, salgsdirektør for Egencia i Norge.

– Og avtalen vil befeste vår posisjon som den største aktøren i det norske markedet. Det ligger en betydelig oppside her for oss etter hvert som kontrakten blir implementert. Vi vil helt klart ha behov for å oppbemanne, men det er for tidlig å si noe om antall.

– Dere deler kontrakten med G Travel?

– Ja, vi vant med G Travel på annenplass. Det betyr at mellom 55 og 70 prosent av volumet skal tilfalle oss og mellom 30–45 prosent skal gå til G Travel. Men det er Difi som skal styre hvilke statlige virksomheter som havner hvor. Det vet vi mer om over nyttår, sier Barth.

«Mangedobling»

Finn Vetle Hansen sier det er en stor seier for den privateide reisebyråkjeden G Travel selv om det ble annenplass i anbudskonkurransen med staten.

– Dette er en enorm anerkjennelse av det vi holder på med. Det er rett og slett dritgøy, sier Hansen.

– Vi har vært en relativt liten aktør innen statlig reisevirksomhet. Jeg tipper vi ligger på rundt 100 millioner i året. Så denne avtalen innebærer en mangedobling, sier han.

Finn Vetle Hansen, eier av reisebyråkjeden G Travel, kom på annenplass i kampen om gigantkontrakten med staten og vil dermed få mellom 30 og 45 prosent av kontrakten som samlet omfatter reisekostnader for 1,3 milliarder kroner i året.
Finn Vetle Hansen, eier av reisebyråkjeden G Travel, kom på annenplass i kampen om gigantkontrakten med staten og vil dermed få mellom 30 og 45 prosent av kontrakten som samlet omfatter reisekostnader for 1,3 milliarder kroner i året. (Foto: Jacob Buchard)

Sparer opptil 90 prosent

En del av de 200 statlige virksomhetene har hver for seg hatt avtaler med en rekke reisebyråer mens noen ikke har hatt noen avtaler overhodet. Men alle er nå forpliktet til å følge den nye avtalen med Egencia og G Travel så snart deres eksisterende avtaler utløper. Dette er bakgrunnen for at det vil ta opptil to år før den nye avtalen er fullt implementert.

Difi ved Statens innkjøpssenter anslår at staten vil redusere spare 43 prosent i rene reisebyråkostnader ved at alle virksomhetene har gått sammen. Det tilsvarer 17 millioner kroner. I tillegg kommer sparte transaksjonskostnader og frigitt tid og ressurser ute hos virksomhetene. Enkelte av virksomhetene vil redusere reisebyråkostnadene med hele 90 prosent, opplyser Difi i en pressemelding.

Det er altså kun honoraret til reisebyråene som er omfattet av avtalen – ikke flybilletter/hotellopphold. Difi opplyser at Statens innkjøpssenter neste år vil vurdere å inngå nye avtaler om innkjøp av fly og hotell, noe Difi venter vil gi vesentlig større innsparinger målt i kroner. (Vilkår)

Se berget med post som aldri kom frem
I et rom i kjelleren på Postens østlandsterminal utenfor Oslo ligger all den posten som aldri kom frem. Her finnes alt fra snusbokser til kontaktlinser. Feil adresse eller dårlig innpakking er noe av grunnen til ting havner her.
00:54
Publisert: