På de ti årene som har gått siden investoren Stig Fische solgte Dr. Holms Hotel på Geilo, har det hatt 13 direktører.

– Ja, det har vært mange. Og jeg skal ikke legge skjul på at jeg telte litt på knappene da jeg fikk tilbudet.