– Vi vil understreke behovet for en snarlig løsning og for at regjeringen prioriterer saken. Pakkereisearrangørene er forpliktet til å stille garanti allerede i desember 2020, og det er derfor avgjørende at det kommer på plass en løsning før Stortinget tar juleferie.

Det skriver Hans-Christian Gabrielsen i LO, Harald Solberg i Norges Rederiforbund, Ole Erik Almlid i NHO, Ivar Horneland Kristensen i Virke og Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv i et felles brev fredag til både finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.