Ferske tall viser at prisen på et hotellrom i Norge i gjennomsnitt har steget med 36 prosent fra sommeren før pandemiutbruddet og frem til sommeren i år. I den samme perioden har belegget, altså andelen rom som blir leid ut hver natt, gått ned.