– Vi ser at folk er klare for å betale for kvalitet, sier Hege Julianne Nevestad.

Hun er direktør på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand, sørlandsbyen som for juni kan skilte med den kraftigste økningen i losjiinntekten per tilgjengelige rom når vi sammenligner med forrige normalår i 2019.

Inntekten per disponible rom, det som i bransjen er kjent som revpar, økte med 47 prosent i Kristiansand. I Stavanger var økningen på 40 prosent, i Trondheim 20 prosent og i Tromsø 15 prosent sammenlignet med i juni 2019. Det viser tallene fra Benchmarking Alliance.

Kun Bodø, som fikk doblet hotellkapasiteten i 2020, hadde en nedgang i revpar.

– Mye av forklaringen på forbedringen i Kristiansand er at vi samtidig som mange av byens hoteller er blitt renovert, har jobbet mye med å bygge opp både vår og byens revpar. Vi sitter hver dag og analyserer etterspørselen med sikte på å optimalisere inntektene, sier Nevestad.

Prishopp uten flere gjester

Man kunne kanskje tenkt seg at økningen i revpar, der altså den samlede losjiinntekten uten frokost og moms deles på antall tilgjengelige hotellrom, primært skyldtes færre tomme rom. Men det stemmer ikke. Bortsett fra i Kristiansand og Stavanger, der belegget økte svakt med to-tre prosent, gikk belegget i både Bergen, på Gardermoen, i Oslo og i Trondheim ned – samtidig som revpar gikk betydelig opp.

Inntektsøkningen skyldes nemlig at hotellene har økt romprisen. I Kristiansand økte gjennomsnittsprisen med hele 44 prosent sammenlignet med juni 2019. I Stavanger var økningen 36 prosent, på Gardermoen 24 prosent, i Trondheim 22 prosent og i Bergen 17 prosent. I Oslo, der gjennomsnittsprisen for et rom i juni var 1578 kroner pluss frokost, var økningen 12 prosent, viser tallene fra Benchmarking Alliance som er bearbeidet av hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting.

– Hotellene lever ikke av rombelegg alene og de lever ikke av rompris alene. Kombinerer vi disse to, får vi losjiomsetning per tilgjengelige rom. Og det gir en viss pekepinn på om hotellene kan drive lønnsomt, sier Wiederstrøm og påpeker at det er store sprik her mellom byene.

Hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm synes tallene, som viser at byhotellene øker prisene betydelig, er gledelige.
Hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm synes tallene, som viser at byhotellene øker prisene betydelig, er gledelige. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Og dette er nominelle tall som altså ikke er justert for prisstigning. For de fleste byene er revpar-økningene solide, men ikke dramatisk store, mener han.

– Men dette er gledelige tall i en verden som er alt annet enn normal for tiden, også for hotellene. Så er det samtidig viktig å ha med seg at juni måned gir nærmest et øyeblikksbilde. Ser vi på tilsvarende tall for første halvår i år, og sammenligner med første halvår i 2019, er losjiinntekten per disponible rom i Oslo ned fire prosent, Gardermoen ned 13 prosent mens Bergen, Trondheim og Stavanger alle har plusstall. Det er mange skjær i sjøen, men omsetningen er absolutt solid for en hardt presset næring. Sommeren kan bli god, og høsten blir veldig spennende, sier Wiederstrøm.

Mot en strålende høst

Radisson Blu Caledonien i Kristiansand hadde et belegg på 81 prosent i juni – ørlite over gjennomsnittet for bransjen i byen.

– Det er vi godt fornøyde med.

– Inntektene øker betydelig samtidig som hotellbransjen vel gjennom pandemien er blitt mer effektiv?

– Vi har i alle fall lært masse og blitt mer fleksible. Det er flere som kan mer. Og vi har tatt en grundig gjennomgang og opprydning i våre kontrakter. Er det noen vi klarer oss uten? Noen vi kan reforhandle? Dette har bidratt til at vi har et annet kostnadsbilde og faktisk klarte å gå med overskudd i fjor. Det skal vi klare i år også. Mai og juni var kjempegode måneder og innbookingen for høsten er også veldig god.

– Og dere blir ikke rammet av SAS-streiken?

– Nei, det er vel snarere sånn at streiken er positiv for oss. De fleste turistene kommer til Sørlandet fra Øst- og Vestlandet i egen bil og er ikke avhengige av fly. At mange nå mister sydenturen på grunn av streik, vil nok også føre til økt pågang her i sør. Vi er jo Norges Syden, sier hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.