Både i Stavanger og Bergen er hotellbelegget nå dobbelt så høyt som det var i juni i fjor. Også i mange av de andre storbyene er det klare tegn til bedring for hotellene.

– Sommeren beveger seg bra oppover nå som privatfolk booker helgeopphold og planlegger sommerferien i hjemlandet, sier Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.