Regjeringen har foreslått en ny lov for pakkereiser. Målet er også å klargjøre rettighetene til forbrukerne som setter sammen sin egen pakkereise på nett, og ikke bare til dem som velger den tradisjonelle charterturen, uttalte forbrukerminister Solveig Horne (Frp) da hun la frem forslaget i sommer.

Høringsfristen gikk ut fredag. Sverre McSeveny-Åril i Virke Reise Utland sier mange av endringene er positive for forbrukerne, men er skeptisk til at formidlerne, reisebyråene, skal stå til ansvar hvis reisen ikke går som avtalt.

1. Hva betyr de nye bestemmelsene for forbrukeren, de reisende?

– De tar bedre høyde for utviklingen som har vært i reisemarkedet de siste årene, særlig når det gjelder formidling og kjøp av reiser på nett. For de reisende skal det nå bli tydeligere når man er beskyttet av reglene i pakkereiseloven. Kjøper man en pakkereise, er arrangøren ansvarlig for gjennomføringen av reisen i sin helhet – både transport og opphold.

2. Og hvilke konsekvenser har loven for bransjen?

– Det var på høy tid med nytt regelverk for pakkereiser, så vi er glade for EUs nye direktiv. Men når norske myndigheter nå skal implementere det, med en ny lov, foreslås det noen særregler som man ikke har i våre naboland. Det mener vi svekker konkurransekraften og bidrar til forvirring både for reiseselskap og de reisende. Det gjelder blant annet regelen om at også formidleren av pakkereisen, ikke bare arrangøren, blir ansvarlig for å ta regningen dersom pakkereisen ikke blir som avtalt. Det er et unødvendig ekstrakrav fordi arrangøren uansett har ansvaret.

3. Hvordan er egentlig pakkereisemarkedet nå?

– Pakkereisemarkedet holder seg godt, men vi ser en dreining mot mer dynamiske produkter uten like faste rammer som før. Vi ser samtidig at det er tøff konkurranse der ute og at stadig flere velger å sette sammen sine egne reiser. Da er det viktig å ta med seg at man ikke har den samme beskyttelsen som hvis man bestiller pakkereiser. Et typisk eksempel er hvis flyet ikke går og man har forhåndsbetalt hotellet. Ved en pakkereise er arrangøren ansvarlig for leveransen av hele reisen. Har man kjøpt fly og overnatting separat, står man igjen med et hotellrom man ikke får benyttet seg av.

4. Når vi er inne på reiser: Hva gjør nordmenn i høstferien?

– Den siste undersøkelsen vår, som ble utført rett for sommerferien, viser at 37 prosent av oss planlegger å ta høstferie i år. Det er en oppgang fra 34 prosent i fjor. Av disse oppgir 58 prosent at de planlegger å legge hele eller deler av ferien til utlandet. Høstferien peker seg ut for stadig flere som en utenlandsferie.

5. Hvorfor er det sånn?

– Økningen kan henge sammen med at det er større etterspørsel etter de mest attraktive destinasjonene i sommerferien, og at flere velger høstferien som et alternativ. Har man hatt en sommer med varierende vær, som vi har hatt mange steder i landet i år, er det enda flere som vil sikre seg en siste mulighet for sol og bading før vinteren.(Vilkår)

Denne suven er liten utenpå og stor inni
Skoda kommer med sin andre SUV, den lille, men likevel store Karoq.
00:48
Publisert: