DN skrev torsdag at Hurtigruten klager Scandics monopol på å ta billettavgift på Nordkapp-platået inn for Eftas klageorgan Esa. Bakgrunnen er en årelang strid om hvem som skal tjene penger på Norges tredje mest besøkte turistattraksjon med 300.000 betalende gjester i året.

Rica Eiendom betaler 80.000 kroner i årlig festeavgift til staten og leier ut området til Scandic, som tjener rundt 50 millioner kroner i billettinntekter i året. Nordkapp kommune avgjør hvem som kan ta billettavgift til Nordkapp-platået.

Vil betale mer

Scandic varsler at de vil betale mer i festeavgift for å bruke Nordkapp-platået hvis kommunen fortsetter den omstridte ordningen.

– Det var en billig festeavgift da den ble inngått for 25 år siden. Den skal nå reforhandles. Festeavtalen blir sikkert vesentlig dyrere nå. Vi regner absolutt med at festeavtalen blir markedsregulert, sier direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic.

– Så dere vil betale mer i festeavgift for leie av Nordkapp-platået?

– Vi vet at Rica må regne med at festeavgiften markedsreguleres, og det er helt i orden, sier Steen Mevold.

Nordkapp kommune får ikke noen del av billettinntektene på 50 millioner kroner i året som Scandic krever inn. Scandic foreslår å opprette et fond der Scandic og Rica Eiendom hvert år bevilger fem millioner kroner til turistattraksjonen Nordkapp.

Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør for Scandic Norge.
Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør for Scandic Norge. (Foto: Fartein Rudjord)

– Vi har foreslått at det skal opprettes et frivillig fond med bidrag fra oss og Rica Eiendom hvor vi årlig setter av i størrelsesorden fem millioner til tiltak som skal styrke Nordkapp og bevare den unike turistattraksjonen dette er, sier Steen-Mevold.

Han mener «mye av billettinntektene på Nordkapp går til Nordkapp kommune i form av skattepenger fra ansatte».

– Scandic er en av de største bidragsyterne til Nordkapp kommune i form av personskatt, sier Steen-Mevold.

Scandic er en av de største bidragsyterne til Nordkapp kommune i form av personskatt
Svein Arild Steen-Mevold

Vil ikke ha konkurranse

Hurtigruten krever at Nordkapp kommune og Finnmarkseiendommen som fester ut Nordkapp-platået åpner opp området for flere aktører og tillater fri konkurranse på platået. Scandic har i et brev til kommunen skrevet at Nordkapp-samfunnet ikke vil tjene på fri konkurranse fordi området er for lite og for sårbart for to aktører.

– Generelt er konkurranse bra, men på Nordkapp er det én parkeringsplass og ett bygg. Den plassen og det bygget er vårt, sier Steen-Mevold.

– For øvrig er det natur og verneområder der man ikke får bygge. Men vi er absolutt ikke den eneste aktøren på Nordkapp. Her er turoperatører, busselskaper – og ikke minst Hurtigruten som har gode inntekter av å organisere turer til Nordkapp, sier han.

Steen-Mevold avviser at det er grunnlag for å klage til Esa. Han mener Hurtigruten ikke tar hensyn til de investeringene Rica og Scandic har gjort de siste 25 årene.

– Da Rica gikk inn for 25 år siden og overtok bygningene og driften av platået var det ingen som sto i kø for å gjøre det. Det var på den tiden ingen som hadde klart å skape lønnsom drift på Nordkapp-platået, sier Steen-Mevold.

Mye arbeid bak

Han viser til at det har vært mye arbeid å få opp dagens besøksantall på cirka 300.000, hvor Hurtigruten står for under 20 prosent av dagens gjester.

– Etter mange år med tunge investeringer i bygg og anlegg har vi fått til lønnsom drift. Hurtigruten nyter i dag godt av det vi har bygget opp på Nordkapp-platået, sier Steen-Mevold.

Han viser til at siden Scandic kjøpte Rica i 2014, har de to selskapene investert hundretalls millioner kroner i Nord-Norge, og det skal vi fortsette med.

– Vi har også store planer for videre investeringer på Nordkapp-platået. Vi opplever det som sagt spesielt at Hurtigruten vil drive turisme der vi i dag har våre bygninger, sier han.

Nordkapp kommunestyre skal behandle ny reguleringsplan for Nordkapp-platået 20. juni.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.