Reiselivsbransjen har siden før nyttår ventet i spenning. For i statsbudsjettet for 2020 kuttet regjeringen kraftig i bidraget til profileringen av Norge som reisemål – fra 235,5 til 180 millioner kroner.

Nå er det klart hvor kuttene kommer, og de rammer særlig utekontorene.

Halvering

Det er bestemt at mellom 14 og 18 årsverk skal bort på utekontorene. Det betyr at staben ute kan bli mer enn halvert fra dagens 30 årsverk. Det blir færre ansatte både på kontoret i Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Russland, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA. Innovasjon Norge melder samtidig at det vil bli vurdert å avvikle fullstendig reiselivsaktivitetene ved tre til fem utekontorer.

Også på hovedkontoret i Oslo er det 30 årsverk knyttet til Visit Norway-satsingen, men der blir reduksjonen kun på tre til fem årsverk.

Sigurd Kvikne og familien eier tradisjonsrike Kviknes Hotel i Balestrand i Sogn. Hotellet har vært i familiens eie siden 1877.

– Jeg synes det er merkelig at de kutter så hardt på utekontorene. For Norge som reisemål er det jo svært viktig å ha ører og øyne ute i markedene. Da blir det veldig, veldig uheldig å kutte så mye der, mener Kvikne.

– Dersom vi skal klare å etablere Norge som helårsdestinasjon og skape helårsarbeidsplasser, er vi helt avhengige av internasjonal turisme. Da må vi jo ut i verden og fortelle om oss. Det er lite poeng i å bare selge juni, juli og august, for de månedene er jo i hovedsak fulle, sier Kvikne.

Per-Arne Tuftin var i en årrekke reiselivsdirektør i Innovasjon Norge og er kritisk til at det kuttes så dramatisk på utekontorene mens hovedkontoret kun får en marginal reduksjon i antall ansatte.
Per-Arne Tuftin var i en årrekke reiselivsdirektør i Innovasjon Norge og er kritisk til at det kuttes så dramatisk på utekontorene mens hovedkontoret kun får en marginal reduksjon i antall ansatte. (Foto: Berik Roald/NTB Scanpix)

Kjeft fra ekssjefen

Per-Arne Tuftin er direktør for Norsk Reiseliv, en bransjeforening med de 15 største reiselivsbedriftene og destinasjons- og landsdelsselskapene i Norge som medlemmer. Foreningen anslår at medlemmene, som samlet har 40.000 ansatte, står for rundt 90 prosent av Norges internasjonale reiselivsmarkedsføring. Tuftin er tidligere mangeårig reiselivsdirektør i nettopp Innovasjon Norge.

«Vi har stor respekt for den jobben som nå gjøres for å tilpasse budsjettene til et kutt på 53,5 millioner kroner som nødvendigvis må få konsekvenser for både bemanning og aktiviteter. Men vi stiller oss undrende til at en såpass stor del av aktivitetene ved utekontorene skal bygges ned, mens kuttet i liten grad får konsekvenser for aktiviteter og bemanning i Oslo», skriver Tuftin i en epost til DN.

«Vi stiller oss også undrende til at den eksportrettede delen av reiselivsnæringen i liten grad har vært rådført før kuttene er besluttet. Skal vi sikre en bærekraftig vekst i turismen, er vi avhengig av det internasjonale markedet og et nært samarbeid mellom Innovasjon Norge og reiselivsnæringen», skriver han.

Samtidig med budsjettkuttet har også Innovasjon Norge blitt pålagt en dreining av oppdraget; mindre generell profilering av Norge som turistmål og mer arbeid med reisemålsutvikling her hjemme. Tuftin mener det er viktig at dette ikke må gå på bekostning av internasjonale markedsaktiviteter. «Det hjelper ikke å ha gode produkter dersom ingen vet om dem», skriver han.

Må lykkes digitalt

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm legger ikke skjul på at hun selvfølgelig gjerne skulle unngått kraftige kutt.

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm (Foto: Mikaela Berg)

– Men vi må altså forholde oss til at budsjettet er redusert med 24 prosent og at departementet samtidig har justert vårt oppdrag. Da blir spørsmålet hvordan vi best kan bruke de 180 millionene vi nå har igjen.

– Uteapparatet ligger an til å bli mer enn halvert fra dagens 30 ansatte?

– Ja, og det skulle vi selvfølgelig gjerne ha unngått. Men det avgjørende blir hvordan vi kan klare å holde oppe trykket på direktesalg og markedsføring med langt mindre penger. Og skal du lykkes med reiselivsmarkedsføring i dag, da må du også lykkes digitalt. Da spiller det mindre rolle hvor du sitter geografisk. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.