Med 100 prosent belegg anslås det at 3,6 millioner cruiseturister vil ta turen innom norske byer og fjorder i løpet av året. Det vil i så fall være en vekst på 18 prosent fra i fjor. Klart størst trafikk vil Bergen få, deretter følger Stavanger, Ålesund og Geiranger.

– Tar vi utgangspunkt i et mer realistisk belegg på 90 prosent, vil det komme 3,24 millioner cruisepassasjerer til Norge i år. Dette er også en god vekst på seks prosent sammenlignet med i fjor. I 2017 fikk vi besøk av 3,046 millioner cruisepassasjerer, sier Tor Johan Pedersen, fagansvarlig for cruise i Innovasjon Norge.

Tor Johan Pedersen, Innovasjon Norge.
Tor Johan Pedersen, Innovasjon Norge.

Totalt antall cruiseanløp til norske havner i fjor var 1895. I år ligger det an til å bli 2163.

– Vi går helt klart et nytt sterkt cruiseår i vente med forholdsvis stor vekst flere steder, sier Pedersen. Mellom 2010 og 2018 var det vekst i cruisetrafikken til Norge hvert år bortsett fra ett, opplyser han.

– Norge er en populær destinasjon, vi har mye å by på som reisemål. Cruiseturister til Norge er primært tyskere og engelskmenn, og turistundersøkelsen vår fra noen år tilbake viser at de som kommer med cruiseskip til Norge er godt voksne: Gjennomsnittsalderen ligger like under 60 år, sier Pedersen.

Satser mer enn noen gang

SSB gjorde i 2014 en undersøkelse på oppdrag for Innovasjon Norge som viste at cruisepassasjerene la igjen 860 kroner per ilandstigning per passasjer, noe som betyr nesten tre milliarder kroner i 2018. I tillegg genererer cruiseanløp inntekter gjennom avgifter og vederlag som ikke er med i dette beløpet.

Norges største havner i 2018:

(Kilde: Prognose fra Innovasjon Norge)

– Norsk verfts- og leverandørindustri satser mer enn noen gang i dette markedet, som nå har mer enn 100 skip i alle skipsstørrelser i ordreboken frem mot 2027. Det er lite per nå som tilsier at utviklingen vil stoppe med dette, sier Pedersen.

Totalt hadde Norge i 2017 nesten 750.000 cruisepassasjerer som i gjennomsnitt besøker fire norske havner, og dermed blir antallet dagsbesøkende tre millioner.

Gjennomsnittsalderen på cruisegjester til Norge er imidlertid høy, rett oppunder 60 år.

Pedersen tror grunnen er at Norge først og fremst er et natur- og kulturbasert reisemål.

– Snittalderen på cruise i Middelhavet og Karibia er betydelig lavere. Sol og bad trekker langt yngre cruisepassasjerer, sier han.

Miljøutfordringer

Han legger ikke skjul på at veksten i cruiseturisme nær sagt hvert eneste år skaper utfordringer for de norske cruiseanløpene, ikke minst miljøutfordringer.

– Det meste av transport forurenser, også cruise. Det er viktig at vi har strenge regler i forhold til utslipp og at vi minimerer fotavtrykket så godt som mulig. Maritim næring er veldig innovativ og vi har tro på at teknologien vil kunne hjelpe oss å få en renere skipsfart i fremtiden, sier Pedersen.

Han synes det er bra at veksten er jevn, og at det arbeides med å fordele trafikken på flere havner og utover hele året.

– Den største utfordringen er kanskje at cruiseskipene bare blir større og større og mange steder utfordrer begrensede logistikk- og infrastrukturløsninger. Målet må være å spre cruisetrafikken enda bedre gjennom hele året, slik at destinasjonene slipper å bli oversvømt av turister i noen måneder midt på sommeren, legger han til.

Roser norsk reiselivsbransje

Det norsk-amerikanske rederiet RCL (Royal Caribbean Cruises) har 48 cruiseskip totalt, og 13 under bestilling. Hovedproduktet til cruiserederiet, som er verdens nest største, er cruise i Middelhavet og Karibia.

– Cruise til Norge er ikke et stort marked for oss, men jeg må jo si at jeg synes norsk reiseliv er veldig flinke til å markedsføre Norge som en turistdestinasjon, sier Julie Ødegaard (33), administrerende direktør i RCL Cruises Norden.

– Hva tror du må til for å få flere yngre cruisegjester til Norge?

Julie Ødegaard (33) ble toppsjef i RCL Cruises i Norden like før nyttår.
Julie Ødegaard (33) ble toppsjef i RCL Cruises i Norden like før nyttår. (Foto: Mikaela Berg)

– I Norge tiltrekkes man mer av natur og kultur, på cruise i Middelhavet og Karibia er det mer oppmerksomhet rundt sol og bad og opplevelser for hele familien. Men vi ser at mange unge reisende har fått øynene opp for fantastiske naturopplevelser, som Norge kan tilby. Jeg tror gjennomsnittsalderen vil gå ned på lengre sikt, sier hun.

(Kilde: Kystverket/Innovasjon Norge)(Vilkår)

Business på klodens varmeste sted
Yara satser milliarder på en av verdens mest ugjestmilde steder i kampen om kaliumsulfat.
03:05
Publisert: