– Det et faktum at reiseliv ikke er et prioritert satsingsområde for oss. Vi retter oss mer mot teknologi, helse og energiinvesteringer, sa administrerende direktør Haakon H. Jensen i statseide Investinor til DN tidligere i januar.

Det var én av selskapets forklaringer på hvorfor det solgte sine aksjer i alpinkonsernet Alpinco. Investinor eide 49 prosent av selskapet som driver og eier alpinanleggene på Hafjell og Kvitfjell.

Investinor, som eies av staten og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ble etablert i 2008. Mandatet var å investere i fem bransjer; miljø, energi, marin, maritim og reiseliv.

Thon Hotels-sjef Morten Thorvaldsen mener det er uforståelig at statseide Investinor ikke prioriterer reiselivsinvesteringer når regjeringen har definert nettopp reiselivet som satsingsområde.
Thon Hotels-sjef Morten Thorvaldsen mener det er uforståelig at statseide Investinor ikke prioriterer reiselivsinvesteringer når regjeringen har definert nettopp reiselivet som satsingsområde. (Foto: Fartein Rudjord)

– Det har vært en positiv utvikling i reiselivet de siste årene, så det er et godt investeringsområde. Men når en statlig aktør som Investinor sier at reiselivet ikke er et prioritert satsingsområde, og vi samtidig ser at staten også øker momsen for reiselivet med 50 prosent på to år fra åtte til tolv prosent, da kan man begynne å lure på om politikerens uttalelser om reiselivets økende betydning bare er festtaler, sier Morten Thorvaldsen.

Han er administrerende direktør i Thon Hotels, en hotellkjede med vel 70 hoteller – de fleste i Norge.

– Norsk reiseliv står for en verdiskaping på over 100 milliarder kroner og sysselsetter nesten 160.000 årsverk. Veksten i sysselsatte er på 18 prosent fra 2008 til 2015, sier Thorvaldsen.

Han omtaler reiselivet som en «sysselsettingsmotor» han mener det bør satses mer – ikke mindre – på.

– Det krever risikokapital, men hvordan skal vi få private investorer til å gå inn i vår bransje når statens eget investeringsselskap ikke vil, spør Thorvaldsen.

Forkastelig

– Jeg mener dette er nok et eksempel på hvor stemoderlig reiselivet blir behandlet politisk. Vi opplever blant annet at reiselivsmoms omtales som moroskatt. Det er helt forkastelig. For meg er det komplett uforståelig at vi som næring ikke blir tatt mer seriøst, sier Thorvaldsen.

Per-Arne Tuftin, sjef for Norsk Reiseliv, sier han også stusset da han leste intervjuet med Investinor-sjefen i DN. Norsk Reiseliv er organisasjonen der alle de store aktørene innen reiselivet, som hotell- og transportselskaper er medlemmer.

– Da Investinor ble opprettet, var reiseliv noe de skulle satse på. Og jeg kan ikke huske å ha sett noe om at det er endret, sier Tuftin, som tidligere var direktør for reiseliv i Innovasjon Norge.

Han sier det er «ingen tvil om at reiselivet trenger denne typen investormiljøer».

Administrerende direktør Haakon H. Jensen sier Investinor ikke lenger har føringer som innebærer at reiseliv er et satsingsområde.
Administrerende direktør Haakon H. Jensen sier Investinor ikke lenger har føringer som innebærer at reiseliv er et satsingsområde. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Vi snakker om å utvide sesongene og få turister til å komme hit hele året, men da må vi også investere mer i produkter og destinasjoner for å ha noe å tilby disse turistene. Da er investeringer fra aktører som Investinor viktige. Dette er absolutt noe vi kommer til å ta opp i vår kommunikasjon med Næringsdepartementet, sier Tuftin.

Ikke lenger i mandatet

Administrerende direktør Haakon H. Jensen i Investinor sier føringene for det statlige investeringsselskapet ble myknet opp etter 2012.

– Vi har 500 millioner kroner øremerket til marin- og like mye til ny skogindustri, men ellers har vi ikke lenger noen sektorføringer, sier han.

– Så reiseliv er ute?

– Både ja og nei. Vi synes absolutt reiseliv er spennende og vi har tro på bransjen. Men når vi sier det ikke er prioritert, handler det om at vi som et venture- og vekstfond ser etter bedrifter som har unik teknologi eller forretningsmodell som kan bli verdensledende, sier Jensen.

Han understreker at slike bedrifter kan være innenfor reiseliv.

– En kan tenke seg unike plattformer som tiltrekker seg turister eller bookingsystemer som kan være skalerbare internasjonalt. Og et eksempel vi har i porteføljen er Skioo som har utviklet en løsning for fleksibel betaling av skipass. Men det betyr også at vi ikke prioriterer investeringer i faste anlegg eller i destinasjoner, sier han.

Kommunikasjonssjef Trond Viken hos Investinors eier, Nærings- og fiskeridepartementet, sier selskapet har et eget styre som tar beslutninger om investeringsstrategi og investeringer på selvstendig, forretningsmessig grunnlag.

– Men ville det ikke være naturlig at Investinors virksomhet gjenspeiler eierens, altså departementets og regjeringens, uttalte satsing på reiselivet?

– Staten har angitt rammer for virksomheten gjennom vedtektene, som blant annet sier at investeringsfokus skal være bedrifter i tidlig vekstfase og med noe fleksibilitet mot ekspansjonsfasen. Selskapets prioritering av bransjer, investeringer og andre valg er dynamisk og speiler ikke nødvendigvis regjeringens samlede næringspolitikk, sier Viken.(Vilkår)

Dette flyet vil Flyviking-gründeren erobre Nord-Norge med – igjen
Ola Giæver har funnet en flymodell i Sveits og vil tilbake på kortbanenettet.
00:55
Publisert: