Det finnes ingen rettslig avgrensning mellom hva som er en epidemi og hva som er en pandemi. Hadde det vært slik at forsikringen ikke dekket et inntektstap som følge av en epidemi eller pandemi, da hadde det også stått i forsikringsvilkårene.