– Dette kan bare ikke fortsette. Vi har 11 år på oss til 2030 på å dempe den globale oppvarmingen til under 1,5 grader. Utslippene fra flytrafikken må ned, og det må skje raskt, sier Justin Francis, direktør for den britiske turarrangøren Responsible Travel.

– Du har nok ikke hørt mange i min bransje mene dette, men det er ingen vei utenom, mener Francis som nylig var i Norge for å promotere sitt nye manifest for en grønnere luftfart.

Prisoppgang på ti prosent?

Justin Francis sier studier viser at dersom flybillettprisen øker med ti prosent, vil det raskt redusere etterspørselen – og dermed utslippene – med opp mot 15 prosent uten at det vil få noen negative konsekvenser for verdiskapingen.

– Vi foreslår en grønn avgift, The Green Flying Duty, som reflekterer at de som flyr på business eller førsteklasse, betaler mer fordi de opptar større plass på flyet. Så er poenget at hver krone eller pund eller euro som betales i avgift, skal øremerkes forskning og utvikling av teknologi for overgangen til elektriske fly eller andre typer fly med null utslipp. Jeg har nylig diskutert denne saken med den engelske regjeringen som vurderer dette nå, sier Francis.

Det britiske opposisjonspartiet Labour har foreslått en annen modell der avgiften øker i takt med hvor mye den enkelte flyr.

Svenskene synes nå det er så pinlig å fly at begrepet har blitt årets nyord
Slik gikk det da DN lette etter "flyskam" på Gardermoen.
02:49
Publisert:

– Det er også en interessant modell der familien som reiser på én tur årlig, ikke får avgift, men der flytur nummer to belastes med en eksempelvis 30 prosent avgift på billettpris, flytur nummer tre det dobbelte og så videre. Ettersom 15 prosent av befolkningen i Storbritannia står for 70 prosent av alle flypassasjerer, er også det en interessant modell å prøve ut, mener han.

– I Norge har dere allerede en passasjeravgift som enkelt kan døpes om til en miljøavgift og mangedobles, legger han til.

Men han mener det aller mest effektive ville vært å innføre samme avgift på flydrivstoff som på bilbensin.

– Jeg tror ikke folk flest er klar over at flydrivstoff er fritatt for avgifter og moms i en rekke land i tråd med den såkalte Chicagokonvensjonen fra 1944. Bare i Storbritannia utgjør det en skattefordel for flyselskapene på over 110 milliarder kroner, sier han.

Han viser til en nylig lekket rapport fra Europakommisjonen som viser at innføring av skatt og avgift på flydrivstoff i Europa vil utgjøre 270 milliarder kroner og resultere i utslippsreduksjon på 11 prosent tilsvarende 16,4 millioner tonn CO2.

«Svært uheldig»

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier selskapet absolutt er tilhenger av at det investeres i forskning og utvikling for å redusere utslippene.

– Men høyere passasjeravgifter vil være svært uheldig for turistnæringen og verdiskapingen i Norge. En fersk undersøkelse fra Menon Economics viser at utenlandske flyreisende hadde et forbruk i Norge på 24 milliarder kroner i 2017. De fleste utenlandske reisende er turister og opptatt av pris. Høyere avgifter og dyrere flybilletter gjør at færre reiser, og det vil påvirke verdiskapingen og arbeidsplasser i Norge svært negativt, mener han.

– Justin Francis mener det alternativt kan innføres moms og avgift på flydrivstoff lik den bilistene betaler for bensin?

– Vi mener at myndighetene bør bidra til at mer miljøvennlige alternativer er konkurransedyktige på pris. I dag er det lille biodrivstoffet som er tilgjengelig på markedet opp mot fem ganger så dyrt som ordinært flydrivstoff, og da sier det seg selv at flyselskapene ikke har mulighet til å velge et annet alternativ, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian er, kanskje ikke så overraskende, svært kritisk til nye saftige avgifter.
Norwegian er, kanskje ikke så overraskende, svært kritisk til nye saftige avgifter. (Foto: Gunnar Blöndal)

Bør kutte unødvendige turer

Sveinung Rotevatn (V) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

– Jeg mener vi både bør kutte ut unødvendige flyturer samtidig som vi jobber for å redusere utslippene fra selve flyene. I Norge er det først og fremst CO2-avgiften og EUs kvotesystem som bidrar til dette gjennom at utslipp avgiftsbelegges. Flypassasjeravgiften kan ha positiv klimaeffekt ved at det blir dyrere å fly. Dette kan igjen gjøre at nordmenn velger å fly mindre, sier han.

Å mangedoble passasjeravgiften, gjøre den om til en ren miljøavgift og øremerke pengene til forskning på nullutslippsteknologi slik briten Justin Francis foreslår, er ikke aktuell politikk. Men regjeringen endret fra 1. april flypassasjeravgiften for å bedre dens miljøprofil, ifølge Rotevatn.

– Tidligere var det lik flypassasjeravgift på 84 kroner uansett hvilken destinasjon det var snakk om. Nå har vi valgt å øke avgiften på lange flyvninger utenfor Europa til 200 kroner mens reiser innenfor Europa er satt ned til 75 kroner. Fra 1. januar 2020 innfører vi et omsetningskrav for avansert biodrivstoff i luftfarten. Så vidt jeg vet er Norge det første landet som gjør noe slikt. Regjeringen har også gitt Avinor i oppdrag å legge til rette for elektrisk luftfart, sier Rotevatn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.