Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har snudd og ønsker å få utredet en besøksavgift, gjerne kalt turistskatt, slik mange land og byer med store turiststrømmer for lengst har innført i Europa.

Da DN tidligere denne uken var i kontakt med Steinar Reiten, næringspolitisk talsperson for KrF, for å høre om hans syn på turistskatt, var han svært tilbakeholden.

Men etter at Linda Hofstad Helleland i Høyre åpnet døren på gløtt for i alle fall å diskutere en lokal besøksavgift for kommuner som opplever belastning fra mange turister, er også Reiten på glid.

Uaktuelt med nasjonal skatt

– Det er interessante tanker hun kommer med, sier Reiten.

– Vi forholder oss selvfølgelig til regjeringsplattformen og reiselivsmeldingen som kom for to år siden og som sa et klart nei til en nasjonal turistskatt. Men i likhet med Høyre er vi snart i en prosess med å skrive nytt partiprogram foran valget i 2021. Jeg har gjort meg en del tanker rundt dette med turistskatt uten at det foreløpig er forankret i partiet, sier han.

Reiten sier at det er uaktuelt med et regime der reiselivsbedriftene skal beskattes direkte med en turistskatt.

– Men det kan være aktuelt er å ta inn i programmet vårt at det bør vedtas nødvendige lovendringer som gjør det mulig å etablere en besøksavgift innenfor det kommunale selvstyret. På steder der næringen og kommunen blir enige, kan man se for seg en avgift som eksempelvis hoteller, campingplasser og cruiserederiene får i oppdrag å belaste gjestene som krone for krone går tilbake til næringen for å heve kvaliteten på reiselivsproduktet, sier han og mener dette kan bli en vinn-vinn-situasjon for både kommunen og reiselivet, sier han.

Ser til Berlin

Reiten frykter ikke at det en lokal besøksavgift vil skremme bort turistene.

–Vi ønsker jo kjøpesterke turister, og jeg tror ikke disse blir støtt av å betale en tier eller tre ekstra per døgn. Jeg tror snarere de kan bli støtt bort dersom de opplever kaotiske tilstander og forsøpling, sier han og peker på Berlin som i 2014 innførte en byskatt, også kalt bettensteuer, på fem prosent av netto rompris for alle turister.

–Vi ønsker jo kjøpesterke turister, og jeg tror ikke disse blir støtt av å betale en tier eller tre ekstra per døgn
Steinar Reiten, næringspolitisk talsperson i KrF

– Alle pengene som kommer inn brukes på å styrke kulturopplevelsene i byen. Men det er klart, en norsk besøksavgift eller turistskatt må utredes grundig for å finne en modell som er mest mulig rettferdig, sier Steinar Reiten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.