I flere år har den årlige støtten til markedsføring av Norge som reisemål ligget stille på 231,5 millioner kroner i året. I regjeringens plattform utformet på Granavolden i januar i år står det at «regjeringen vil styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål».

Men i forslaget til statsbudsjett mandag gjør regjeringen det stikk motsatte.

Virker ikke?

Regjeringen foreslår at Innovasjon Norge skal få 180 millioner kroner til profilering av Norge. Det er altså et kutt på 51,5 millioner kroner eller vel 22 prosent fra dagens nivå. Dette er på linje med konklusjonen i en rapport DN omtalte i mai. PwC og Oslo Economics hadde da på oppdrag fra Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet gjennomgått det offentlige virkemiddelapparatet for å fremme norsk næringsliv i utlandet og mente et kutt på vel 50 millioner kroner til profilering ikke ville få vesentlige negative konsekvenser.

Samtidig tok en annen rapport laget av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet til orde for at effekten av den offentlige reiselivsprofileringen har begrenset betydning for verdiskapingen i Norge og – om noe – bør trappes ned.

I forslaget til statsbudsjett mandag formiddag står det at «regjeringen begrunner reduksjonen med forventningene om fortsatt vekst i internasjonal turisme det neste tiåret, kombinert med en omfattende digitalisering av reiselivsmarkedet. Sistnevnte har endret måten de reisende finner og velger sine reisemål på, og hvordan reiselivsnæringen profilerer seg selv på. De siste fem årene har næringens eget bidrag til forbrukermarkedsføring gått ned med nesten 40 millioner kroner. Rapport fra Samfunns­økonomisk Analyse (2019) peker i tillegg på at betydningen av den offentlige profileringen er begrenset. Også områdegjennomgangen av næringsfremme i utlandet (2018) peker på uklar effekt og et høyt statlig bidrag.»

– Svært tynt faglig grunnlag

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, reagerer sterkt på regjeringens kuttforslag.

– Det er det motsatte av det regjeringen har lovet. Det er et forhastet kutt basert på et svært tynt faglig grunnlag. Vi hadde forventet økte midler, ikke mindre, i en tid der norsk reiseliv vokser og skaper arbeidsplasser over hele landet. Reiselivet har over 175.000 ansatte – et resultat av blant annet økt profilering mot det utenlandske markedet. Det er hard konkurranse om internasjonale gjester, og dette vil svekke vår posisjon, mener hun og legger til at det faktum at bevilgningen til Innovasjon Norges profilering av Norge har stått stille de siste årene, i praksis betyr kutt om en tar høyde for inflasjon og at digital markedsføring koster mer enn før.

– I samme periode har reiselivet fått milliardregning i form av moms- og avgiftsøkninger. Totalsummen av disse endringene er skuffende for Reiselivs-Norge. Norge sakker akterut i utviklingen av internasjonale ankomster sammenlignet med resten av Europa. Resultatet av dette kuttet er at færre utenlandske gjester vil finne frem til markedsføring som trekker dem til Norge, mener hun.

–Som å tro på julenissen

Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv, skriver i en epost at «å kutte i profileringen av Norge med 51,5 millioner kroner og tro at man skal lykkes bedre, er som å tro på julenissen».

Hun mener regjeringen med dette budsjettet bidrar aktivt til å svekke norsk reiselivsnæring. «I tidligere budsjetter har regjeringen økt momsen og flypassasjeravgiften, og nå kutter de altså i markedsføringen av Norge som reisemål. Det vi er vitne til er en systematisk svekkelse av norsk reiselivsnæring over tid. Kuttene vil kunne få store konsekvenser. Vi frykter at dette vil gjøre det vanskeligere å lykkes med å få turister til hele Norge, hele året. Det er synd, særlig med tanke på at det trengs flere helårsarbeidsplasser innen reiselivet», skriver hun og legger til at «det er naivt å tro at utviklingen av norsk reiseliv blir bedre av Innovasjon Norge blir pålagt store kutt».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.