– Dette er den viktigste saken for den europeiske hotellsammenslutningen Hotrec nå. Flere land har nå forbudt slike prisklausuler mens vi her i Norge tilsynelatende har plassert oss på bakerste benk. Vi krever nå at Konkurransetilsynet tar saken på alvor og slår fast at denne typen prisklausuler er ulovlige. Punktum, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Leilendinger?

Både franske, tyske, italienske, sveitsiske og østerrikske myndigheter har forbudt prisklausulen de store nettreisegigantene opererer med. Klausulen, gjerne kalt rate parity, innebærer at hotellene ikke får tilby en lavere pris direkte til kundene på eget nettsted enn den prisen som er oppgitt på bookingselskapenes nettside.

–Vi har hatt møter med Konkurransetilsynet flere ganger de siste par årene der vi har tatt opp denne saken, men tilsynet har villet vente og se dette litt an. Nå kan vi ikke vente lenger. Her må tilsynet våkne. Skal konkurransen i hotellmarkedet fungere, kan vi ikke ha et system der hotellene tar alle kostnader med ansatte, skatt og avgifter samtidig som du har en utenlandsk aktør som får 30 prosent av inntekten i provisjon, betaler null skatt og som på toppen av det hele nekter hotellene å fritt få bestemme prisen på et hotellrom. Det minner jo om leilendingssamfunnet, mener Krohn Devold.

I et brev til Konkurransetilsynet skriver hun at «NHO Reiselivs mål er transparens i markedet, slik at gjestene finner de beste hotelltilbudene basert på pris og kvalitet uten at noen begrenser konkurransen.(...) NHO Reiseliv krever nå at norske konkurransemyndigheter tar tak i disse utfordringene i Norge.»

Avventer

Konkurransedirektør Lars Sørgard vil ikke love at tilsynet kommer til å ta affære.

– Vi er en del av det indre markedet og forholder oss til det som skjer i EU. Europakommisjonen uttrykte bekymring etter hvert som noen land grep inn mot prisklausulene mens andre ikke gjorde det. Derfor laget kommisjonen en rapport om virkningen av disse avtalene. Den er ikke entydig. Derfor undersøker kommisjonen saken videre, og det er naturlig for oss å avvente deres konklusjoner før vi tar stilling til om vi skal gripe inn eller ikke, sier Sørgard.

Svein Arild Steen-Mevold, direktør for de norske hotellene i hotellkjeden Scandic, tror forbudet mot prisklausuler vil komme også i Norge.

– Et forbud vil gjøre det enklere for oss å promotere og jobbe med egne løsninger på web uten hensyn til klausuler og uten risiko for sanksjoner fra OTA-ene. Klausulene er helt klar konkurransehemmende fordi disse aktørene har en så formidabel markedsmakt i mange markeder.

Ønsker ikke endring

Michael Heldre, sjef for Norge og Island hos nederlandske Booking.com, sier han ikke er overrasket over kravet fra NHO Reiseliv.

– Vi ønsker å beholde dagens regelverk, men ser samtidig at det i flere land har kommet endringer i reglene som hindrer oss fra å kreve slike prisklausuler. Hvis det samme skjer i Norge, vil vi selvfølgelig forholde oss til nye regler, sier han.

– Men vil ikke det utfordre hele forretningsmodellen til Ota-ene?

– Neida. Vi driver god og lønnsom butikk også i land der vi ikke kan kreve slike klausuler, sier Heldre.

Den amerikanske nettgiganten Expedia, som blant annet eier Hotels.com, har ikke besvart DNs henvendelse tirsdag. Men da Dagens Næringsliv omtalte saken tidligere i år, sa Jean-Philippe Monod de Froideville, som har tittelen vice president of Government & Corporate Affairs, at «det er hotellene selv som bestemmer priser, rabatter og hvor mange rom vi kan selge. Vi tar kostnaden ved å markedsføre alle tilbudene og får først betalt når kundene bestiller gjennom oss. Men da må vi også sikre at våre kunder får like gode priser som ved direktebestilling hos hotellene. Det sier seg selv at vi ikke kan gi hoteller gratis markedsføring gjennom våre plattformer over hele verden samtidig som bestillinger på grunn av lavere priser går direkte til hotellene. Det er ikke bærekraftig», sa han.(Vilkår)

Lexus med ny særing
Lexus LC 500h er en bil det er litt vanskelig å forstå seg på. Men den er svært gjennomført.
02:26
Publisert: