Norske forbrukere har ifølge en beregning fra hovedorganisasjonen Virke trolig over tre milliarder kroner utestående hos pakkereisearrangørene for reiser som er kansellert i tidsrommet fra koronakrisen slo inn i mars til og med 20. august.

Reisearrangørene har fått forlenget fristen fra opprinnelig 14 dager til tre måneder for å betale tilbake pengene til kundene.

Men hva hvis pakkereiseselskaper går konkurs før de refunderer pengene? Spørsmålet er om kundene da er dekket av Reisegarantifondet eller de ikke er det – og risikerer å tape alle pengene.

– Trenger mer tid

Reisegarantifondet ba for vel to uker siden om en avklaring fra forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad. Det har ikke fondet fått. I stedet har Ropstad overlatt til fondets styre å konkludere.

I et svar til Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal skrev Ropstad at dette er et «uavklart rettslig spørsmål som ikke har vært gjenstand for rettslig avklaring gjennom domstolen. Mens ordlyden i pakkereiseloven §43 taler i favør av at slike situasjoner faller utenfor garantiordningen, tilsier pakkereiseordningens formål at disse situasjonene omfattes».

Onsdag ettermiddag avholdt Reisegarantifondet styremøte der intensjonen var å klargjøre om fondet vil dekke krav for kansellerte reiser dersom reisearrangøren senere går konkurs uten å ha gjort opp for seg. Den klargjøringen er nå utsatt til neste styremøte om 14 dagers tid, sier styreleder Kristoffer Aasebø.

– Vi føler for så vidt ikke vi trenger mer tid til å tolke loven i seg selv, men vi trenger mer tid til å gjøre ytterligere vurderinger av konsekvensene, sier Aasebø.

Han har tidligere uttalt til DN at han synes det er kritikkverdig «at regjeringen på pressekonferanser har skapt en forventning om at denne typen krav er dekket samtidig som det ikke er gitt hva som er en riktig forståelse av regelverket. Det er uheldig».

– Ekstremt uheldig

Hovedorganisasjonen Virke mener brorparten av landets 900 små og store pakkereiseaktører trolig vil gå konkurs i løpet av kort tid dersom ikke regjeringen raskt kommer på banen med en ny krisepakke. Det har vært en generell oppfatning i bransjen at Reisegarantifondet i så fall vil dekke det kundene har til gode for kansellerte reiser.

Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv, mener det er ekstremt uheldig at Reisegarantifondet har utsatt avgjørelsen om fondet vil dekke krav knyttet til reiser som er avbestilt eller kansellert og der pakkereiseoperatøren siden går konkurs uten å ha betalt det kundene har til gode.
Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv, mener det er ekstremt uheldig at Reisegarantifondet har utsatt avgjørelsen om fondet vil dekke krav knyttet til reiser som er avbestilt eller kansellert og der pakkereiseoperatøren siden går konkurs uten å ha betalt det kundene har til gode. (Foto: Virke)

– At vi ikke får en avklaring fra Reisegarantifondet er egentlig det verste som kunne skje nå. Det er ekstremt uheldig, sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

– En utsettelse på 14 dager innebærer at vi dermed ikke får en avklaring før Stortinget vedtar revidert nasjonalbudsjett der vi kjemper for å få til nye ordninger for å redde disse selskapene. Det er utrolig at vi har kommet i en slik situasjon, mener Bergmål som selv har fått en intern juridisk vurdering som konkluderer med at det ikke er dekning for slike krav i Reisegarantifondet. Sverige, som i likhet med Norge er underlagt EUs pakkereisedirektiv, har kommet til samme konklusjon.

– Vi er bare nødt til å få en avklaring på dette, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.