Det så så lovende ut. Wenaasfamiliens konsern hadde lagt bak seg et meget godt år med rekordbelegg på 71,5 prosent på hotellene rundt omkring i Europa. Alpinsentrene på Oppdal og Bjorli fikk pene overskudd, og de over tre milliardene som var plassert i aksjer og obligasjoner hadde en god avkastning.

Da 2019-status ble gjort opp, viste tallene et overskudd før skatt på nær 1,4 milliarder kroner – mer enn en dobling fra året før. Særlig de russiske hotellene gikk så det suste med over en kvart milliard i overskudd takket være høy etterspørsel og lave kostnader.

Så kom koronakrisen.

Storhotellet Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo er sammen med to hoteller på Gardermoen de eneste norske hotellene som er igjen i porteføljen til Lars Wenaas og Wenaasgruppen.
Storhotellet Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo er sammen med to hoteller på Gardermoen de eneste norske hotellene som er igjen i porteføljen til Lars Wenaas og Wenaasgruppen. (Foto: Gunnar Blöndal)

Kuttet og solgt

Også januar og februar i år var solide måneder. Lars Wenaas skriver i en epost at «mye tydet på at 2020 ville bli et godt år».

Men så ble de fleste hotellene stengt i løpet av mars. Og de som holdt åpent, hadde minimalt belegg. Også alpinanleggene på Oppdal og Bjorli ble stengt før den lukrative påsken.

– Man fikk en sterk reduksjon av verdiene på konsernets aksje- og obligasjonsbeholdning og kronen svekket seg. Verdien på aksje- og obligasjonsporteføljen har delvis kommet tilbake og kronen har styrket seg, skriver Wenaas.

Da året startet, hadde hotellkonsernet 11 milliarder i gjeld av en samlet balanse på snaut 20 milliarder kroner. Den bokførte egenkapitalen var på 6,4 milliarder kroner.

Vel 3,5 milliarder kroner var plassert i aksjer, i hovedsak på Oslo Børs, og i obligasjoner. Største aksjeposter var i Entra, Belships, Sparebanken Møre og Subsea7.

– Hvor lang tid det vil ta før man får en normalisering av situasjonen er vanskelig å forutsi, men konsernet har tilpasset virksomheten best mulig til situasjonen ved å redusere kostnadene maksimalt og stoppet investeringer som ikke er helt nødvendig eller avtalefestet. Det er frigjort midler fra aksje og obligasjonsporteføljen for å ha nødvendig likviditet for å komme gjennom en utfordrende periode, skriver Wenaas og legger til at alle hotellene vil være åpne fra juli, men at det ventes lavt belegg ut 2020.

Sitter stille i båten

Wenaas skriver at hotellene har «lav belåningsgrad og de fleste av hotellene har en sentral beliggenhet i de største byene i Europa med belegg og snittpriser som har ligget over markedet, og hotellene driftes av solide operatører med sterke brands».

Wenaasgruppen venter en gradvis innhenting og «ser for seg en normalisering av markedene i 2022/2023», skriver Wenaas.

Hotellkonsernet har de siste årene solgt unna flere mindre norske hoteller og sitter nå igjen kun med to hoteller på Gardermoen samt storhotellet Radisson Blu Plaza i Oslo. Lars Wenaas skriver at selskapet er komfortabel med denne situasjonen. Selskapet har tidligere også varslet at det er på jakt etter nye sentrale hoteller i Europas storbyer.

– For øyeblikket er vi ikke aktiv i forhold til nye investeringer, skriver Wenaas nå.

På spørsmål om koronasituasjonen innebærer muligheter for gode kjøp, svarer han at «vi sitter stille i båten».

– Hva betyr det for dere at Norge fredag har åpnet opp både for at nordmenn kan reise ut og utlendingene kan komme hit?

– Det er veldig positivt også for våre hoteller at det åpner opp og forhåpentlig går mot mer en normal situasjon, skriver Wenaas.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.