Fra den lille bygda Måndalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal styrer Lars Wenaas (67) Wenaasgruppen mot stadig nye høyder.

Fjorårsregnskapet viser riktignok ikke all verdens omsetningsvekst, men det skyldes blant annet at han i fjor solgte unna datterselskapet Wenaas Nordic med en omsetning på 373 millioner kroner i 2016.

1,8 milliarder mer

Wenaas-regnskapet viser et overskudd før avskrivninger (ebitda) på 1064 millioner kroner – på linje med året før. Resultat før skatt ble vel 340 millioner kroner svakere enn året før. Det skyldtes urealiserte tap på lån i euro og danske kroner på 233 millioner i fjor mot en tilsvarende gevinst i 2016 på snaut 200 millioner.

Ved inngangen til fjoråret var den verdijusterte egenkapitalen i konsernet 14 milliarder kroner – ved utgangen av året var den 15,8 milliarder som følge av verdiøkning for hotellene. Ettersom Lars Wenaas ikke er så begeistret for å bli intervjuet, ber han om spørsmål per epost og svarer at verdiveksten er et resultat av gode resultater fra hotellene i alle markedene». Han legger til at den positive markedsutviklingen særlig gjør seg gjeldende for hotellene i Tyskland og Danmark samt for de russiske hotellene i St. Petersburg og Moskva.

2,5 milliarder i cash

Wenaasgruppen eier nå 25 hoteller med totalt 10.567 rom og melder om betydelig bedring i mange av markedene konsernet eier hoteller. I mars i fjor kjøpte Wenaas Radisson Blu Hotel Hamburg med 556 rom, i juli AC Hotel by Marriott Bella Sky i København med 812 rom og i desember 60 prosent av Comfort Hotel Arlanda med 503 rom som er under bygging ved den svenske hovedflyplassen. Og i år har Wenaas kjøpt Sheraton Prague Charles Square Hotel i Praha med 160 rom.

«Vi ser at vår spredte hotellportefølje med store fire-femstjerners hoteller med sentral beliggenhet og sterke brands i de største byene i Europa gir gode resultater og føles som en god og fremtidsrettet strategi for oss. Resultatet for 2017 er vi godt fornøyde med og ikke minst at vi nå føler at grunnlaget er lagt for en stabil og god inntjening også fremover», skriver Wenaas.

På spørsmål om han nå føler han har kjøpt nok hoteller på en stund, svarer han at «vi gjorde veldig store investeringer i 2017, så vi er litt avventende til nye prosjekter, men vi har kapital og muligheter dersom det kommer frem gode prosjekter».

Ved årsskiftet hadde Wenaas en kontantbeholdning på nær 2,5 milliarder kroner.

30 prosent på børsen

Og det er ikke bare hotellene Wenaas tjener gode penger på. Regnskapet for 2017 viser at familieselskapet ved årsskiftet hadde 845 millioner kroner plassert i børsnoterte aksjer og fikk en avkastning i fjor på solide 30 prosent. Også beholdningen av obligasjoner verdt snaut 1,4 milliarder ga en pen avkastning tett på ti prosent, opplyser selskapet. (Vilkår)

Selfie med kongekrabben får asiatene til å velge Finnmark.
De har med seg egne sauser og spiser i enorme mengder. Turistnæringen i Finnmark kan takke kongekrabben for mye av besøket.
01:41
Publisert: