I vinter kom det frem at Maribel var preget av betydelige underskudd og i tillegg var i brudd med lånebetingelsene.

Nedstengningen som koronakrisen førte med seg har vært spikeren i kisten for hotellselskapet.

– Vi har jobbet iherdig siden i fjor høst for å få til en langsiktig finansiering med våre tre hovedkreditorer Vastint, Host og Marriott.