– For å gjøre det helt klart: Jeg synes det er mye bra med delingsøkonomi og ser ingenting galt ved at boligeiere skal kunne leie ut leiligheten sin og tjene litt ekstra penger når de er bortreist en helg. Men regelverket må holde tritt med utviklingen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Airbnb-utleie er i eksplosiv vekst i Norge, og øker med 50 prosent i år. Leieinntektene ventes å nærme seg 2,5 milliarder kroner, viser en fersk analyse Capia har utarbeidet for NHO Reiseliv.

I fjor var 27.500 rom tilgjengelig for leie via Airbnb i Norge. Basert på utviklingen til og med april 2018, estimerer Menon Economics at 38.500 soverom vil være tilgjengelig en gjennomsnittsdag i 2018. Det utgjør rundt halvparten av den samlede norske hotellkapasiteten.

– Problemet er at mange kjøper opp masse leiligheter og i realiteten driver hotellvirksomhet. Dette har skapt store problemer flere steder i de store byene, og det er dette vi vil til livs. Vi er opptatt av å legge til rette for gode og stabile bomiljøer, sier Mæland.

Få klare regler

Ett av hovedproblemene er at det finnes svært få klare regler for Airbnb-utleie. Det utfordrer styrer i sameier og borettslag, som så langt har måttet bruke skjønn for å begrense korttidsutleie. Nå tar Kommunal- og moderniseringsdepartementet grep:

Saken har vært ute på høring i sommer, og fredag denne uken sender departementet en proposisjon til Stortinget om endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Her er forslagene:

  • Regjeringen vil sette begrensninger for korttidsutleie i eierseksjonsloven. Det blir mulighet for å leie ut boligen sin maksimalt 90 dager i året. Årsmøtet i sameiet kan imidlertid overstyre lovens hovedregel om 90 dager, enten ved å stramme inn praksis (til 60 dager) eller åpne opp mer (til 120 dager). I dag finnes det ingen regler for hvor mange dager man kan leie ut på korttidsbasis.
  • For første gang åpner regjeringen for Airbnb-utleie i borettslag, inntil 30 dager per år. I dag er det slik at styrer i borettslag kan sette foten ned for korttidsutleie.
  • Eierseksjonsloven har forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie. Det har imidlertid vist seg at det er lett å gå klar av dagens forbud ved «indirekte kjøp», for eksempel ved å etablere ett eller flere selskaper som står for kjøpene. Derfor foreslår nå regjeringen å forby indirekte kjøp.

Med korttidsutleie menes utleie på døgn- eller ukebasis i inntil 30 dager sammenhengende. Forslagene berører ikke langtidsutleie.

Vil hindre intensiv «hotelldrift»

– Hensikten er å hindre intensiv «hotelldrift» via Airbnb, men samtidig sette klare regler og gjøre det lettere for vanlige boligeiere å leie ut boligen sin via Airbnb, også i borettslag, sier Mæland.

Hun påpeker at det er innført restriksjoner på korttidsutleie i flere utenlandske byer med stor pågang av turister, blant annet Amsterdam og Barcelona, og at tilsvarende tiltak også vurderes i Danmark.

– Airbnb-utleie kan ikke lenger fortsette i fri dressur, sier Obos-sjef Daniel Siraj, som er godt fornøyd med at Kommunaldepartementet nå tar initiativ til klarere regler og at de gjør det i en tidlig fase for å få kontroll over situasjonen.

– Flere styreledere i sameier har tatt kontakt med oss og lurer på hvordan de skal forholde seg til Airbnb-utleie. Hva er greit og hva er ikke greit? Klare retningslinjer vil gjøre det langt enklere og mer forutsigbart. Det kan også være med på å dra ned konfliktnivået mellom naboer, hvis man har en lov å peke på, sier han.

Har vurdert rettssaker

Han er også glad for at korttidsutleie gjøres noe mindre lukrativt enn det så langt har vært, og at det blir færre «Airbnb-investorer», siden man heller bør legge til rette for mer langtidsutleie, mener han. Dette vil gå mindre ut over naboene til utleieleiligheter, som får et mer stabilt bomiljø når det ikke flytter nye folk inn og ut av naboleiligheten opptil flere ganger i uken.

Styreleder Petter Hole i sameiet Gøteborggata 49–51 i Oslo er enig:

– Så langt har vi ikke hatt de store konfliktene her, men det har jo vært noen enkeltepisoder. Hvem var det for eksempel som gjorde sitt fornødne i svalgangen i 49 – jo, det viste seg at det var en Airbnb-gjest. Sånt er ikke greit. Det har vært litt dårlig stemning av og til, men vi klarer stort sett å løse opp i det uten de store problemene. Når de nye reglene kommer, ser vi frem til å lage nye vedtekter her i sameiet. Å ha en klar ramme å forholde seg til gjør alt mye enklere. Nå kan det bli slutt på at alle som gjør som de vil, heldigvis, og vi behøver ikke lenger å vurdere å ta saker til retten, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Et av de siste landene i verden får internett
Torsdag 6. desember 2018 blir en stor dag for mange cubanere.
00:34
Publisert: