– Jeg synes dette er helt håpløst og lite gjennomtenkt, sier administrerende direktør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels.

Han sikter til rapporten DN omtalte mandag, forfattet av PwC og Oslo Economics, som anbefaler kraftige kutt i det statlige bidraget til utenlandsk markedsføring og profilering av Norge som reisemål.

Rapporten foreslår kutt på godt over 50 millioner kroner av en samlet årlig bevilgning på 231,5 millioner kroner til Innovasjon Norges reiselivsdivisjon.

– Dårlig dokumentert

PwC/Oslo Economics mener et slikt kutt i de statlige overføringene ikke vil få vesentlige negative konsekvenser.

– Slik jeg opplever det, er det i rapporten dårlig dokumentert hva man får ut av reiselivet generelt i hele Norge av arbeidsplasser og verdiskaping særlig i distriktene. Reiseliv er blant de raskest voksende industriene i hele verden, sier Thorvaldsen, og peker på at det i dag er 166.000 årsverk knyttet til reiseliv i Norge og at verdiskapingen er på 72 milliarder kroner.

Morten Thorvaldsen, toppsjef for hotellkjeden Thon Hotels, reagerer sterkt på rapporten som foreslår store kutt i profileringen av Norge om reisemål.
Morten Thorvaldsen, toppsjef for hotellkjeden Thon Hotels, reagerer sterkt på rapporten som foreslår store kutt i profileringen av Norge om reisemål. (Foto: Fartein Rudjord)

Reiseliv er jo noe av det vi skal leve av i fremtiden, men her virker det som om rapportforfatterne har vært mest opptatt av å spare mest mulig statlige kroner, sier han.

– Det er ingen tvil om at dersom vi ikke får markedsført oss utenlands, da kommer heller ikke turistene hit. Vi må heller ikke glemme at vi konkurrerer med en rekke land som bruker betydelig mer midler på markedsføring og profilering enn Norge, sier han.

– Utrolig kortsiktig

Også toppsjefen i hotellkjeden Nordic Choice, Torgeir Silseth, reagerer.

– Jeg synes det er utrolig kortsiktig og helt ute av proporsjoner når du ser hvor lite som relativt sett benyttes og hvor stor omsetning og verdiskaping reiselivet står for. Dette er eksport, det er viktig for distriktene, skaper arbeidsplasser og er en stor og viktig fremtidsnæring, mener han.

Torgeir Silseth, administrerende direktør i Choice Hotels Scandinavia, mener det statlige bidraget til profilering av Norge utenlands er avgjørende.
Torgeir Silseth, administrerende direktør i Choice Hotels Scandinavia, mener det statlige bidraget til profilering av Norge utenlands er avgjørende. (Foto: Adrian Nielsen)

– Nå har vi hatt hjelp av relativt lav kronekurs de siste årene, men vi trenger en langsiktig og solid markedsføring av Norge som reisemål i de nye distribusjonskanalene i årene fremover om skal vi lykkes. Vi private tar brorparten av denne kostnaden, men statens bidrag er avgjørende, mener han.

Useriøst?

Også opposisjonen på Stortinget, med næringskomiteens Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet i spissen, er opprørt.

Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth mener snarere det bør brukes mer, ikke mindre, penger på å profilere Norge som reisemål.
Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth mener snarere det bør brukes mer, ikke mindre, penger på å profilere Norge som reisemål. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix)

– Vi vet at stadig flere internasjonale turister ser mot Norge som et både trygt og spennende reisemål. Og målet er å skape en mer bærekraftig og lønnsom helårsindustri. Da må vi ikke være så dumme at vi kutter ned på den internasjonale markedsføringen, mener hun.

– I våre alternative budsjetter har vi snarere lagt inn mer penger enn regjeringen. Og vi trenger en helhetlig strategi for denne næringen og ikke den passiviteten vi opplever fra dagens regjering.

– Men budsjettkutt er foreløpig kun en anbefaling i en rapport?

– Ja, men da burde næringsministeren sagt klart ifra at det er helt uaktuelt med kutt. Det gjør han ikke, og det synes jeg blir helt useriøst, sier hun.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er ikke enig.

– Det er ingen grunn til å kortslutte politiske prosesser når vi har fått faglige råd som fortjener en grundig behandling. Dette handler rett og slett om hvordan vi skal bruke pengene på best mulig måte. Det er også vesentlig å huske at den andelen staten står for av den samlede profileringen av Norge uansett er liten, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.