I dag, fredag, leverer Kommunaldepartementet et lovforslag til Stortinget som både strammer inn og myker opp reglene for Airbnb-utleie.

Airbnb-utleie kan ikke lenger fortsette i fri dressur, er statsråd Monica Mæland og Obos-sjef Daniel Siraj enige om.

Ett av hovedproblemene er at det finnes svært få klare regler for Airbnb-utleie. Det utfordrer styrer i sameier og borettslag, som så langt har måttet bruke skjønn for å begrense korttidsutleie. Nå tar Kommunal- og moderniseringsdepartementet affære.

Dette er departementets forslag til endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven:

  • Regjeringen vil sette begrensninger for korttidsutleie i eierseksjonsloven. Det blir mulighet for å leie ut boligen sin maksimalt 90 dager i året. Årsmøtet i sameiet kan imidlertid overstyre lovens hovedregel om 90 dager, enten ved å stramme inn praksis (til 60 dager) eller åpne opp mer (til 120 dager). I dag finnes det ingen regler for hvor mange dager man kan leie ut på korttidsbasis.
  • For første gang åpner regjeringen for Airbnb-utleie i borettslag, inntil 30 dager per år. I dag er det slik at styrer i borettslag kan sette foten ned for korttidsutleie.
  • Eierseksjonsloven har forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie. Det har imidlertid vist seg at det er lett å gå klar av dagens forbud ved «indirekte kjøp», for eksempel ved å etablere ett eller flere selskaper som står for kjøpene. Derfor foreslår nå regjeringen å forby indirekte kjøp.

NBBL, som har 1.020.000 medlemmer og forvalter rundt 510.000 boliger i over 12.700 boligselskaper over hele landet, er ikke fornøyd med innstramningene som foreslås.

De vil ha strengere regler.

– Dette er en sak NBBL har vært svært engasjert i i flere år. Vi tok saken opp med statsråd Mæland i et møte tidligere denne uken, sier Henning Lauridsen, som er direktør for interessepolitikk og jus i NBBL.

Han påpeker at bomiljøet er viktigere enn hotellutleie, og at det i dag i mange sameier er omfattende korttidsutleie.

– Mange boliger brukes nærmest som hotell på helårsbasis, sier han.

60 dager

NBBL mener at det normale taket for korttidsutleie bør settes til 60 dager i året, i stedet for 90 dager.

– På denne måten får folk sjansen til å leie ut sin egen bolig når de har ferie eller er bortreist, mens den mest omfattende utleien i regi av investorer ikke vil være tillatt i bomiljøer, sier Lauridsen.

Airbnb-utleie er i eksplosiv vekst i Norge, og øker med 50 prosent i år. Leieinntektene ventes å nærme seg 2,5 milliarder kroner, viser en fersk analyse Capia har utarbeidet for NHO Reiseliv.

I fjor var 27.500 rom tilgjengelig for leie via Airbnb i Norge. Basert på utviklingen til og med april 2018, estimerer Menon Economics at 38.500 soverom vil være tilgjengelig en gjennomsnittsdag i 2018.

DNs kommentator: Fem grunner til at du som leier er en luring
01:21
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.