Hoteller, campingvirksomheter, skiheisselskaper, fornøyelsesparker og transportfirmaer kan neste år bli belastet med to prosent mer i moms. Regjeringen forslår å øke momsen i reiselivsbransjen fra ti til tolv prosent i statsbudsjettet for 2018.

Regjeringen ilegger økt moms i en næring som sysselsetter 160.000 årsverk, og som ifølge SSB hadde den største prosentvise sysselsettingsveksten i privat sektor i 2016.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv reagerer hardt på regjeringens forslag.

1. Er du overrasket over at regjeringen vil øke momsen i reiselivsbransjen?

– Ja, jeg er sterk overrasket. Momsøkningen kommer som et sjokk for reiselivsnæringen. Dette var ikke en del av skatteforliket på Stortinget våren 2016. Et samlet storting er nok like overrasket som oss. For det var ingen på Stortinget som foreslo dette i skatteforliket. Vi har nylig også hatt en valgkamp og bedriftene har stolt på at regjeringen ville senke skattene for næringslivet.

2. Så man kan ikke stole på Solberg-regjeringen?

– Vil si det på en annen måte. Her er næringsministeren blitt regjeringens budsjett-taper.

3. Og hva blir konsekvensene dersom momsforslaget går igjennom?

– Det vil føre til dyrere hotellrom, som igjen vil svekke norsk reiselivs konkurranseevne. Dette vil ramme bedriftseiere og arbeidsplasser i distriktene hardest. Og selv om selskapsskatten reduseres fra 24 til 23 prosent, vil momsforslaget ramme bedriftene hardt. For bedrifter med begrenset overskudd, og som muligens går med underskudd, vil avgiftsøkningen fra ti til tolv prosent ramme betydelig tøffere enn fordelen med overskuddslettelsen på ett prosentpoeng. Med marginal lønnsomhet vil flere aktører si opp ansatte og i verste fall legge ned virksomhetene.

– Det er absurd at det finnes noe så vakkert dnPlus

4. Men regjeringen foreslår også å fjerne skattefritak på Airbnb-utleie. Det er du vel fornøyd med?

– Vi har foreslått noe helt annet. Det lille fribeløpet på Airbnb-utleie har ikke vært noe problem for oss. Derimot har vi vært for at også Airbnb-virksomheter leverer data til statistikkformål som er knyttet til inntekter og registrering av gjestedøgn som andre virksomheter i reiselivsbransjen gjør.

Nå kommer kineserne for fullt

5. Som tidligere aktiv Høyre-politiker og statsråd, angrer du nå på hva du stemte ved høstens stortingsvalg?

– Hehe. Nå er det hemmelig valg da. Regjeringens grunnholdning er der, derfor større grunn til å være skuffet.(Vilkår)

Kriserammede papirkonsernet Norske Skog
Det kriserammede papirkonsernet Norske Skog har nå kun én uke på å unngå konkurs. Ved Norske Skog Saugbrugs i Halden er den pågående krisen i selskapet et hyppig diskusjonstema.
01:32
Publisert: