Nordkapp kommune vedtok i juni med knappest mulig flertall å forlenge Scandic og Ricas omstridte monopol på å drifte anlegg og kreve inn avgift på Nordkapp-platået. Hurtigruten mener vedtaket er ulovlig og sendte fredag en såkalt lovlighetsklage på vedtaket.

– Det er gjort flere saksbehandlingsfeil. Alle fakta er ikke på bordet. Rådmannen var inhabil. Vedtaket er i strid med EUs konkurranseregler, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten.

– Derfor klager vi inn vedtaket som ulovlig og krever at planprosessen for Nordkapp-platået behandles på nytt, legger hun til.

Hurtigruten ber også Nordkapp kommune utsette vedtaket om å forlenge monopolet på Nordkapp inntil lovlighetsklagen er behandlet av Nordkapp kommune.

Lang strid

Nordkapp-platået er Norges tredje mest populære turistattraksjon med 300.000 besøkende årlig. Rica Eiendom betaler 79.000 kroner i året i festeavgift for å leie området fra Finnmarkseiendommen (Fefo). Rica leier så området videre til Scandic, som hvert år krever inn 50 millioner kroner i besøksavgift.

I fjor foreslo kommunen å kjøpe Nordkapp-platået og omregulere Scandics parkeringsplass til offentlig formål for å få større del av inntektene fra turismen. Men Finnmarkseiendommen ønsker å markedsregulere leieavtalen med Rica for å øke leieinntektene, og avslo å selge platået.

Scandic varslet i fjor høst kommunen om at omregulering fra privat til offentlig formål kunne føre til erstatningskrav for fremtidig tapt fortjeneste. I vinter fremmet rådmannen et nytt forslag der han i stedet foreslo å videreføre dagens ordning som i realiteten gir Scandic og Rica monopol på å drifte Nordkapp-platået.

– Det kom frem i kommunestyremøtet at kommunens egen advokat sier det er mulig å omregulere området til offentlig formål. Det ble ikke utredet, sier Bjørnflaten.

Vurderte ikke inhabilitet

Kommunestyret stemte med ti mot ni stemmer å vurdere habiliteten til rådmannen og ordføreren, som begge hadde verv i Finnmarkseiendommen da kommunen startet planarbeidet.

– En av mange saksbehandlingsfeil er at rådmannen var inhabil i saken. Det burde vært en bedre utredning av saken ledet av en habil tjenestemann, sier Bjørnflaten.

– Vi leverer lovlighetsklage sammen med SV en av de nærmeste dagene. Alle dokumenter i saken ble ikke lagt frem for politikerne, og habiliteten ble ikke vurdert, sier Senterpartiets ordførerkandidat i Nordkapp, Tor Harald Mikkola.

– Kampen fortsetter. Vi gir oss ikke. Vi håper fornyelse av festeavtalen mellom Rica og Finnmarkseiendommen settes på vent til klagen er behandlet, sier Mikkola.

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp kommune vil ikke kommentere innholdet i Hurtigrutens klage, men sier hun regnet med at vedtaket ville bli klaget inn.

- Jeg er ikke overrasket. Jeg forventet klager. Hurtigruten ivaretar sine interesser og det har de rett til, sier Hansen.

Lovlighetsklagen skal først behandles av kommunestyret, før den blir sendt videre til Fylkesmannen for lovlighetskontroll. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.