I år går leiekontrakten ut for tomten der reiselivsanlegget Nordkapphallen står. Helt siden 1927 har den snaut 50 mål store tomten vært leid ut. Festeavtalen ble fornyet i 1994 med Rica Eiendom, eid av Rivelsrud-familien.

Rica har siden 1982 også leid resten av platået inkludert Hornvika, den historiske ilandstigningsplassen for cruisepassasjerene. Samlet festeavgift var i fjor på rundt 66.500 kroner.

Nå kjemper Rica, som leier tomten og Nordkapphallen videre ut til hotellkjeden Scandic, for fortsatt monopol. Men motkreftene er sterke.

«Uforståelig sjenerøst»

Nordkapp kommune har invitert både privatpersoner og selskaper til å komme med innspill til en ny områdeplan for Nordkapplatået. Og reiselivsgiganten Hurtigruten lot seg ikke be to ganger.

I et syv sider langt brev til kommunen argumenterer direktør for produktutvikling og hotelldrift i Hurtigruten, Thomas Westergaard, for at det er på høy tid å avslutte Rica/Scandic- monopolet. Han erkjenner at Rica/Scandic har krav på å fornye leieavtalene for arealene som er bebygget eller opparbeidet. Men tomteeier Finnmarkseiendommen har ingen plikt til å fornye festet for øvrige arealer. Dermed bør det være mulig å åpne for nye aktører.

Westergaard legger til at den lave festeavgiften innebærer at staten har gitt bort verdifulle rettigheter tilnærmet gratis uten å kreve noen form for gjenytelse og karakteriserer dette som uforståelig sjenerøst.

Thomas Westergaard, direktør for produktutvikling og hotelldrift i Hurtigruten, mener det uforståelig sjenerøst at staten nærmest har gitt bort Nordkapplatået til Rica/Scandic.
Thomas Westergaard, direktør for produktutvikling og hotelldrift i Hurtigruten, mener det uforståelig sjenerøst at staten nærmest har gitt bort Nordkapplatået til Rica/Scandic. (Foto: Hurtigruten)

Vil bygge nytt

Hurtigruten skriver i brevet at selskapet ser et stort potensial i å bygge et helt nytt, bærekraftig helårs turistkonsept med alt fra spisested med lokalmat til et begrenset antall hotellrom oppe på Nordkapplatået.

Hurtigruten mener også allmennheten må sikres gratis tilgang til platåets nordligste punkt der den store globusen, også kalt Nordkappmonumentet, står. I dag tar Rica/Scandic 275 kroner i inngangspenger per voksen.

Westergaard i Hurtigruten avslutter brevet til kommunen med at «Hurtigruten mener de siste tiårenes monopol og avgiftsregime på Nordkapp-platået har vært til hinder for utvikling, kvalitetsforbedring, bærekraftig forvaltning og vekst i Nordkapp».

«Hurtigruten vil sterkt advare mot å vedta områdereguleringen slik den nå er foreslått,» avslutter han.

Westergaard sier han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Ikke behov

Rica/Scandic ser ikke noe behov for at det bygges et nytt turistsenter ved siden av deres egen nordkapphall.

– Jeg har ikke noen tro på at det vil gi volumvekst med to aktører ved siden av hverandre oppe på platået. Da blir det vanskelig å få dette til å bli økonomisk bærekraftig, særlig gjennom de ni vintermånedene. Det kan fort bli to halvdårlige anlegg i stedet for ett som er bra, sier regiondirektør Knut Sigurd Pettersen i Scandic.

– Samtidig ser vi at vi må utvikle attraksjonen, og vi ser blant annet for oss å invitere lokale aktører innen alt fra lokalmat til aktiviteter inn i Nordkapphallen for å skape mer aktivitet. Vi ser også for oss å utvide hallen med et lite overnattingskonsept med kanskje 20 hotellrom for å møte etterspørselen vinterstid fra små grupper på jakt etter nordlyset, sier Pettersen.

Ordfører Kristina Hansen (Ap) sier Nordkapp kommune har satt i gang arbeidet med den nye områdeplanen nettopp fordi den ønsker debatt om fremtiden for både Nordkapplatået og hele halvøyen platået ligger på.

– Vi gjør dette nå både fordi det er nå leieavtalen skal reforhandles og fordi vi ønsker å henge med i den reiselivsveksten som man venter kommer de neste årene.

– Er løsningen å få inn flere aktører slik Hurtigruten tar til orde for?

– Det jeg kan si, er at alle innspill vil bli vurdert seriøst i tiden som kommer.

Etter planen skal kommunen vedta den nye planen for Nordkapplatået i juni i år.(Vilkår)

Noma 2.0 – Bli med bak kulissene på nye Noma
René Redzepi revolusjonerer restaurantverdenen.
02:54
Publisert: