Arvid Aakre leder Trafikkteknisk senter ved NTNU og vet hvordan kø oppstår.

– Vi ser jo at det er en tendens til at de største avviklingsproblemene på en del av hovedveienettet vårt er fredag ettermiddag og søndag ettermiddag, altså typiske hyttetidspunkter, sier Aakre.

Samtidig er folk flinke til å tilpasse seg trafikkbildet og reiser både tidligere på hytta og tidligere hjem. Men det kan gå på bekostning av kortere ferie.

– Ganske mange drar hjem på søndag i påsken for å unngå problemene på mandag. Av og til er det så mange at problemene på søndagen er like store som problemene på mandagen, sier Aakre. Han viser til at dette ofte henger sammen med påskeværet.

Størst trafikk 1. påskedag

Trafikktellingene til Statens vegvesen viser at det de seks siste årene har vært langt større trafikk på hovedveiene inn mot Oslo første påskedag, enn andre påskedag (se grafikk).

Arvid Aakre mener vi alle kan bidra til å få trafikken til å flyte bedre.

– Det er særlig når du kjører i en flaskehals der kapasiteten er litt mindre, at det er særlig viktig at du forsøker å være mer effektiv, sier Aakre.

For man blir sløv av å sitte i kø. Det er greit når køen foran er flere kilometer lang, men når du nærmer deg fronten av køen og den er i ferd med å løses opp, det er om å gjøre å være på vakt, ifølge trafikkeksperten.

Tett lukene

– Man kan øke effektiviteten med i hvert fall 20–30 prosent, det er veldig enkelt. Det er bare at folk er påskrudd når det er behov for det. Legger vekk mobil og andre ting og konsentrerer seg om å kjøre bil og følge på, sier Aakre.

Lange luker til bilen foran har han lite sans for.

– Har du ikke lyst til å kjøre like fort som bilen foran og ser at du lager lengre og lengre luke foran deg, da bør du kjøre til side og slippe forbi folk. Ligger du sånn helt fra Valdres til Hønefoss har du laget en ganske stor kø, fordi det finnes ikke så mange muligheter til forbikjøring når det er mye møtende trafikk og kanskje også midtdelere. Det å skape en lang luke foran seg er direkte sløsing med kapasitet. Så det bør vi alle unngå, sier Aakre.

Selvoppnevnt trafikkpoliti

Enkelte opptrer også som selvoppnevnt trafikkpoliti.

– Når det blir litt sånn "stopp og gå»-situasjon, lager de en lang, lang luke foran seg og «sier» til resten av trafikken at nå kan dere bare kjøre bak meg, så skal jeg kjøre jevnt her og rette opp i alt. Det er også en misforståelse. I den lange luken kunne det kjørt en tre-fire andre biler. Det er om å gjøre å fylle opp lukene, sier Aakre.

Han påpeker at man selvfølgelig ikke skal ligge på støtfangeren til bilen foran, stadige oppbremsinger forplanter seg raskt bakover.

– Det er om å gjøre å ha forholdsvis like lange luker. Like lang foran som bak og følge rimelig tett på bilen foran deg, sier Aakre.

Defensive bilister må ta ansvar

Ifølge trafikkeksperten kan vi bare glemme den gamle "1001-1002-1003"-regelen.

– Det er direkte misforstått å holde tre sekunders avstand, sier Aakre.

Han viser til at bilene på motorveien holder i snitt 1,8 sekunders avstand til bilen foran. Det gir en veikapasitet på et par tusen biler i timen i ett felt. Med tre sekunders mellomrom, hadde det bare vært plass til 1200 biler i timen.

– På E18 innover Oslo hver dag går dette stort sett bra, men det forutsetter at du er påskrudd. Du kan ikke sitte å lese aviser eller sende tekstmeldinger samtidig, sier Aakre.

Han mener mer de offensive bilistene får uforholdsmessig mye mer negativ oppmerksomhet enn de altfor defensive:

– De som skaper lange luker og nekter andre å kjøre forbi, eller lar være å kjøre til siden for å slippe andre forbi, de bør bli tillagt større ansvar enn det vi gjør i dag. De som er unødvendig forsiktige bør særlig huske på det i forbindelse med en slik utfart som du har til påske.(Vilkår)