Hurtigruten tapte 43 millioner euro – tilsvarende 455 millioner kroner – før skatt i tredje kvartal 2020. Det kom frem i en melding fra selskapet torsdag. Hurtigruten er et privateid selskap, men har obligasjonslån som er notert på Oslo Børs.

Selskapets driftsinntekter endte på 58,8 millioner euro (622 millioner kroner) i kvartalet, ned fra 1,9 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Vanligvis er tredje kvartal midt i høysesongen for Hurtigruten – særlig langs norskekysten.

For årets tre kvartaler samlet er underskuddet før skatt på 102 millioner euro (minus 1,1 milliarder kroner), mot et overskudd på 655 millioner kroner i samme periode i fjor.

Egenkapitalen var på minus 53 millioner euro (minus 560 millioner kroner) ved utgangen av september.

Fra og med i år har selskapet begynt å vise frem regnskapet i euro, i stedet for kroner.

Har bare to skip i drift

Det har vært en svært utfordrende vår, sommer og høst for rederiet som er eid av hotelleier Petter Stordalen, investor Trygve Hegnar og det britiske oppkjøpsfondet TDR Capital. Fondet har vært hovedeier i seks år.

Etter en laber sommersesong og nye reiserestriksjoner internasjonalt, meldte Hurtigruten i september at alle eksepdisjonscruise i Norge og utlandet er avlyst i vinter – og alle planlagte cruise til Antarktis for sesongen 2020/21, altså for resten av 2020 og minst første kvartal 2021.

Like etter meldte selskapet at det reduserer de tradisjonelle seilingene langs kysten fra Bergen til Kirkenes fra fem av elleve skip i rute – til to skip fra 2. oktober og bare seilinger mellom Bodø og Kirkenes gjennom vinteren. Selskapet sa i september at det ville «brenne» mellom 12 og 15 millioner euro i kontanter per måned gjennom vinteren.

Hurtigruten har forklart kuttene med korona, reiserestriksjoner og karantenebestemmelser. Det hadde så sent som i slutten av oktober i år liggende krav om refusjoner på 1,5 millioner euro fra kunder som ikke var behandlet.

Håper på høsten 2021

I rapporten sier selskapet om 2021:

«Vi er av den mening at [vanlige] reisemønstre vil gjenopptas gradvis i 2021, med varslet distribusjon av vaksiner, og at vi er tilbake til en mer normal operasjon i andre halvår 2021.»

«Fremtidig booking for andre halvår 2021 er bedre enn budsjett, og per 25. november 2020 er det på samme nivå som for ett år siden (altså samme som booking-nivået for denne høsten for ett år siden, red.anm.). 2022-bookinger er opp 112 prosent sammenlignet med samme tidsrom for ett år siden. Selv om nivået for 2022 er lavt, indikerer det at folk ønsker å reise igjen etter Covid.»

Finansdirektør Torleif Ernstsen i Hurtigruten.
Finansdirektør Torleif Ernstsen i Hurtigruten. (Foto: LinkedIn)

Finansdirektør Torleif Ernstsen sier om tallene:

– Det speiler realitetene: Vi står midt i en global pandemi, og driver reiselivsvirksomhet i en verden der alle blir bedt om å ikke reise. Sånn sett er vi greit fornøyde. Det viktigste er at vi relativt sett gjør det bedre enn konkurrentene, at reiseaktiviteten tok seg opp i sommer når myndighetene åpnet for dette, og at vi er veldig godt posisjonert for et comeback etter covid-19, sier han.

Om gjestene som har fått kansellerte reiser, sier han:

– Mindre enn 30 prosent vil ha pengene tilbake, noe som er langt under snittet for resten av cruisebransjen, og milevis under det vi ser hos for eksempel flyselskaper. Det er en tillitserklæring. Det viser at gjestene vil reise med oss.

Først må selskapet håndtere effektene av koronakrisen.

Rederiet er mistenkt for å ha overtrådt straffelovens bestemmelse om smitteoverføring, samt for overtredelse av covid-19-forskriften om karanteneplikt i smittevernloven. Overtredelse av straffelovens paragraf om smitteoverføring har en strafferamme på bot eller fengsel i inntil et år hvis det er grovt uaktsomt, og bot eller fengsel inntil tre år hvis det er med forsett.

Hurtigrutens sjef Daniel Skjeldam på hovedkontoret i Oslo. Selskapet er hardt rammet av både turist-svikt, reisenekt og selskapets egen håndtering av koronautbruddene om bord på skipene.
Hurtigrutens sjef Daniel Skjeldam på hovedkontoret i Oslo. Selskapet er hardt rammet av både turist-svikt, reisenekt og selskapets egen håndtering av koronautbruddene om bord på skipene. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Taper 150 mill. i måneden

Hurtigruten hadde et underskudd på rundt 100 millioner kroner i måneden i sommer. Med det siste regnskapet var tapet på cirka 150 millioner kroner i måneden i snitt og før skatt – selv om en stor del av kostnadene er borte. Hurtigruten har ikke lånevilkår knyttet til egenkapital, men har krav om likvide midler på minimum 25 millioner euro (263 millioner kroner).

I midten av mai hadde selskapet rundt 100 millioner euro (1,1 milliarder kroner) i kontanter, og da var alle kredittlinjer utnyttet fullt ut. 11. juni i år ble det hentet ytterligere 1,1 milliarder kroner i ny gjeldsfinansiering til 11 prosent rente. Lånet kan innfris om ett år. Samlet var kontantbeholdningen før sommeren i størrelsesorden to milliarder kroner. Ved utgangen av juni var det 174 millioner euro (1,8 milliarder kroner).

Ved utgangen av september var kontantbeholdningen på 124 millioner euro (1,3 milliarder kroner). Det vil si at beholdningen er redusert med 50 millioner euro (528 millioner kroner) på tre måneder.

– Hvor lenge har selskapet solid finansiering gitt dagens kontantbeholdning?

– Vi er veldig komfortable med likviditetssituasjonen, og har eiere som støtter oss om det skulle bli behov for det dersom pandemien blir mer langvarig enn forventet, sier finansdirektør Ernstsen.

Om den negative egenkapitalen, sier han:

– Den underliggende verdien av selskapet forsvarer en vesentlig høyere egenkapitalverdi – blant annet om du sammenligner med cruiserederier registrert på amerikanske børser. Men vi er veldig komfortable, gjentar Ernstsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.