1. mai falt i år på en tirsdag og 17. mai på en torsdag. Med Kristi himmelfartsdag (torsdag) og andre pinsedag (mandag) i tillegg, ble det både mange røde dager og mange inneklemte dager der mange ble fristet til å ta fri.

– Med én ekstra rød dag og én ekstra inneklemt dag sammenlignet med mai i fjor, gikk romsalget naturlig nok ned. Det var særlig innen forretningsmarkedet at nedgangen gjorde seg gjeldende. En økning innen ferie- og fritidstrafikken kunne ikke oppveie dette fallet, sier hotellrådgiver Peter Wiederstrøm.

For hotellene ble det dermed en heller svak måned. Åtte av 11 større byer i oversikten fra Benchmarking Alliance hadde nedgang i den gjennomsnittlige losjiinntekten per rom, såkalt revpar. Svakest var utviklingen for hotellene i Kristiansund og Bodø som begge opplevde en revparnedgang i mai på over 20 prosent. Kun Trondheim, Stavanger og Kristiansand hadde økning i revpar.

Men bra så langt

Til tross for svake tall i mai, ligger 2018 an til å bli et godt år for hotellbransjen i byene.

–Ni av de 11 storbyene på oversikten fra Benchmarking Alliance hadde vekst eller nær uforandret utvikling i antall solgte rom i perioden januar til mai sammenlignet med samme periode i fjor. Åtte hadde prisvekst og det var dermed revpar-vekst i ni av 11 storbyer, sier hotellrådgiver Peter Wiederstrøm. Han analyserer og publiserer tallene fra Benchmarking Alliance hver måned.

Kun Bodø og Bergen har hatt nedgang i revpar så langt i år.

–Men med den kolossale veksten man har hatt i antall tilgjengelige rom i Bergen, så skulle det nesten bare mangle. Situasjonen er tøff, men utviklingen er etter min mening meget god. Veksten i antall solgte rom er drøyt 13 prosent hittil i år i Bergen. Det er klart at med over 30 prosent vekst i antall tilgjengelig hotellrom på halv annet år, og enda mer om vi går ytterligere et år tilbake, så blir det tøft på kort sikt. Annethvert rom har da også stått tomt hittil i år. Men et beleggsfall på bare knappe fem prosent og en prisnedgang på drøyt fem prosent er slett ikke verst. Og nå er man i starten på den tradisjonelt beste perioden for hotellene, sier Wiederstrøm.

Også Stavangerhotellene, som hadde den mest dramatiske nedturen etter oljeprisfallet, ser tydelige tegn til bedring nå med både økning i antall solgte rom og belegg.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide: tv til fotball-VM
02:03
Publisert: