– Vi når ikke frem til kommunen og vi har ingen tillit til at kommunen kan håndtere denne saken på en ordentlig og ryddig måte, sier portføljedirektør i Scandic, Svein Arild Steen-Mevold.

Under et kommunestyremøte i Nordkapp tirsdag forrige uke ble hotellkjedens søknad om å kreve inngangspenger til Nordkapplatået avslått, som blant annet NRK omtalte. Pengene skulle gått til sikkerhet, vakthold, søppelplukking, toaletter for friluftsfolket og renhold.

Nå har Scandic klaget vedtaket til Fylkesmannen.

– Avslaget på søknaden vår er usaklig, sier Steen-Mevold.

Han forteller videre at kommunen hadde leid inn en jurist for å utrede saken, men at han ikke slapp til under kommunestyremøtet.

– Dermed kom ikke det juridiske grunnlaget frem under møtet, før de tok beslutningen. Vi opplever at saksbehandlingen har vært uforsvarlig. Jeg synes det er utrolig trist at saklige argumenter og de juridiske betraktningene ikke blir hørt, spesielt når kommunen selv har leid inn denne ekspertisen. Jeg opplever at kommunen er redd for kunnskap, og at den skal gå på tvers av det politiske synet, sier Steen-Mevold.

– Forferdet

DN har vært i kontakt med Rune Fjeld, juristen som ble leid inn av Nordkapp kommune. Han har vært assisterende fylkesmann i Hordaland og har 20 års dommerpraksis.

– Kommunen skal behandle en forvaltningssak der rettslige vilkår må drøftes, derfor blir jeg litt forferdet når de ikke tar hensyn til dette. Jeg er bekymret for rettssikkerheten når de behandler denne typen saker på den måten, sier Fjeld.

Til Finnmarksposten kalte han kommunestyret for en «rabiat forestilling», på grunn av fraværet av saklig diskusjon og ønske om å få saken så godt opplyst som mulig.

– Hva opplevde du var i fokus under møtet?

– Her var det ren politikk, det var ikke en saklig diskusjon. Jeg har jobbet i forvaltningen i 20 år, og har aldri opplevd noe lignende, sier han til DN.

Mener kommunen nedprioriterer reiselivet

Steen-Mevold kaller kommunen næringsfiendtlig for å ikke gi Scandic løyve.

– Scandic Nordkapp er hjørnesteinsbedrift i kommunen. Mange lokale reiselivsbedrifter er avhengig av oss for å lykkes. Det er veldig trist, fordi når vi har en kommune som overhodet ikke spiller på lag og ikke forholder seg til lovverket, er det vanskelig å se for seg en god utvikling innen reiseliv på lengre sikt i kommunen.

Svein Arild Steen-Mevold, portføljedirektør i Scandic, mener avslaget fra kommunestyret er usaklig.
Svein Arild Steen-Mevold, portføljedirektør i Scandic, mener avslaget fra kommunestyret er usaklig. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Timingen har vært dårlig, mener Steen-Mevold:

– Det er ekstra belastende at alt dette skjer nå. 2020 blir et katastrofeår for norsk hotell- og reiseliv, og når vi har det som verst velger de å legge stein til byrden.

Avviser kritikken

Jan Olsen, ordfører i Nordkapp kommune, avviser kritikken fra Steen-Mevold om at avslaget på søknaden er næringsfiendtlig.

– Det er ingen logikk i å hevde at en tillatelse eller et avslag på en søknad om å avgiftsbelegge et selvkostområde er skadelig for Scandics kommersielle drift og videre at det er til fordel eller ulempe for resten av næringslivet i kommunen. Selvkost er selvkost og ikke butikk, sier han og vektlegger:

– Er et løyve etter friluftsloven innrettet slik at det gir kommersielle inntekter og genererer overskudd, så vil det falle utenfor vilkårene i loven og må avslås.

Han sier at søknaden fra Scandic ikke oppfylte vilkårene for å få løyve.

– Den la opp til at kun et fåtall av de besøkende skal bære kostnadene, mens de som benytter seg av Scandics kommersielle produkt får full tilgang uten å bidra som kostnadsbærere på selvkostområdet.

Han kritiserer Scandic for å diskreditere kommunestyret i et forsøk på å påvirke lokalsamfunnet og forvaltningen.

– Saken ble behandlet på den måten den skulle bli behandlet på, nemlig i kommunestyret som har kompetansen til å ta avgjørelsen i henhold til Friluftsloven, sier ordføreren. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Denne turistmagneten tiltrekker seg vanligvis 95 prosent utlendinger
I år er vår sjanse til å nyte det beste av vårt eget land i fred. Slik skal store, norske turistattraksjonene trekke nordmenn i sommer.
01:57
Publisert: