Etter at styreleder Trygve Hegnar hadde introdusert lederen for granskningen av Hurtigruten, Wiersholm-partner Jan Fougner, og Fougner hadde lagt frem funnene, var det medeier Petter Stordalen sin tur til å adressere granskningsrapporten. Stordalen er sammen med Hegnar minoritetsaksjonær i selskapet, som kontrolleres av britiske TDR Capital.

– Jeg vil starte med å si unnskyld. Unnskyld til passasjerer, ansatte, myndigheter og helsevesenet. Og til Tromsø. Jeg vil si unnskyld til hele Norge. Alt for mange er blitt rammet av feilene Hurtigruten forårsaket. Mange er sinte og frustrerte, og det har også jeg vært, sier Stordalen.

– Rapporten viser at Hurtigruten ikke var godt nok forberedt til å håndtere smitte. Det er dypt beklagelig, legger han til.

Videre sier Stordalen at Skjeldam og hans team har lært mye.

- Det gjenstår veldig mye arbeid, men det er en jobb Daniel og hans team ikke kan gjøre alene. Alle toppledere gjør feil. Alle kan gjøre ting bedre. Hadde jeg krevd ufeilbarlige sjefer, hadde jeg ikke hatt mange sjefer igjen. Og jeg hadde ikke vært sjef selv. Gode ledere lærer av sine feil, så de ikke gjentas. Jeg har jobbet med Daniel i åtte år og vet hvor opptatt han er av sikkerhet.

Beklaget

Pressekonferansen startet med en innledning fra Trygve Hegnar. Han beklaget på vegne av selskapet, men vernet samtidig om konsernsjefen.

– Konsernsjef Daniel Skjeldam er en utmerket mann til å sette i verk de nye tiltak som trengs for å få oss på bedre fote, sa han.

Det er Stordalen enig i.

– Vi i styret er ikke i tvil om at Daniel Skjeldam er den riktige personen til å ta Hurtigruten ut og gjennom krisen. Han har vår tillit. Han vet hva som kreves nå, og han vet det forventes av oss at han rydder opp.

Hegnar sier det viktigste med rapporten er å påpeke selskapets feil.

– Det får ikke noen umiddelbare konsekvenser for enkeltpersoner, men hvordan vi gjør vurderinger av de enkelte, sier Hegnar, som legger til at styret har hatt møter 25 ganger siden mars.

– Jeg tror det er viktig at man forstår styrets oppgave, og det er å vurdere administrerende direktør. Det er ikke å avsette og avsette ledere under ham, sier Stordalen.

Konsernsjef Daniel Skjeldam beklager selskapets håndtering av smitteutbruddet.

– Smitteutbruddet på MS Roald Amundsen var en alvorlig hendelse. Det rapporten beskriver er ikke bra nok. Det er ikke sånn Hurtigruten skal være. Jeg vil si unnskyld for at vi har feilet. Vi skulle håndtert karantene for utenlandsk mannskap annerledes. Vi skulle fulgt opp mistanken om smitte og iverksatt tiltak tidligere. Vi skulle informert raskere. Som øverste sjef i konsernet tar jeg ansvar for det som skjedde, sier Skjeldam i en pressemelding.

Får stryk

I rapporten står det:

«Det er Granskernes konklusjon at flere forhold har virket inn på hendelsesforløpet. Hendelsene har ikke vært forårsaket av tilfeldigheter. Hurtigruten iverksatte en rekke tiltak i forbindelse med utbruddet av covid-19, og det er Granskernes syn at det ble iverksatt adekvate tiltak for oppfølgning av passasjerene på seilasene. Når smitteutbruddet likevel ble et faktum er det en rekke konkrete forhold som kan danne grunnlag for konkrete læringspunkter.»

Granskerne oppsummerer sine hovedkonklusjoner slik:

  • Hurtigruten Cruise as sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.
  • Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring.
  • Reglene for karantenereglene ble praktisert uriktig.
  • Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19 testing ble ikke gjennomført tidsnok.
  • Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.
  • Granskningen kommer også med en rekke anbefalinger til selskapet om hvordan den skal følges opp.

Omfattende

De siste ukene har 16 personer fra Wiersholm og ti fra DNV GL jobbet med å granske Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet. De har gjennomført 44 intervjuer og gjennomgått 19.000 e-poster, ifølge Fougner.

Han gikk gjennom hele hendelsesforløpet fra virusets utbrudd i mars til håndteringen i etterkant av utbruddet på MS «Roald Amundsen». En av feilene som ble gjort var at en faglært kokk tolket karanteneregelverket i stedet for en jurist.

Fougner fortalte også at det hadde vært en krangel på kjøkkenet. Dagen etter var noen av de involverte syke, uten at de ble trodd.

Det ble ikke undersøkt av noen ansatte i selskapet om den første smittede kunne ha blitt smittet om bord på «Roald Amundsen».

– Det var en feil. Selv om smitte kan komme andre steder fra, bør man undersøke hvilke materialer man har om bord. Det skjedde ikke, sier Fougner.

Han sier hendelsesforløpet 29. juli er uklart, fordi flere personer i selskapet har ulik opplevelse av det som har skjedd.

– Konsekvensen er at det ikke varsles, og FHI oppdager det først 31. juli. Mens dette pågår, er det fire ansatte om bord med symptomer, sier Fougner.

Det tok 12 timer å få alle passasjerene informert.

– Det sier seg selv at det er helt «disaster» at det skal ta så lang tid, sier Fougner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.