Göteborgbaserte Vätterledens Invest har inngått en avtale om å kjøpe Gaustablikk Høyfjellshotell i Telemark. Vätterledens Invest er et familieeiet konsern med interesser innen alt fra vindkraft og eiendom til industri og handel og har en samlet omsetning på 1,7 milliarder kroner og 700 ansatte.

Store underskudd

De siste årene har driften av Gaustablikk Høyfjellshotell, som også inkluderer et alpinanlegg, gått med til dels betydelige underskudd. Regnskapet for 2016 viser driftsinntekter på vel 60 millioner kroner med et underskudd før skatt på 7,6 millioner kroner.

Gaustablikk Høyfjellshotell ble grunnlagt av Olav Svartdal i 1970 og omfatter hotellrom og hytter med til sammen 800 senger.

Det er ikke kjent hva selgerne av selskapet Gaustablikk Holding, søsknene Brit Elisabeth (51) og Lars (55) Svartdal, får for hotellet.

I en pressemelding opplyser selskapet at Gaustablikk Holding hadde en samlet inntekt på 72 millioner kroner i 2017 og hat 100 ansatte.(Vilkår)

– Vi jobber med å redusere etterspørselen
Den illegale markedet for handel med truede plante- og dyrearter omsetter for milliarder. På et hemmelig sted i Trondheim ender noe av det opp som er forsøkt ulovlig innført til Norge.
04:56
Publisert: