–Her må vi endre loven. Dagens regler er unødig byråkratiserende og hindrer næringsutvikling og utvikling av gode reiselivsbedrifter rundt om i landet, mener Trine Skei Grande.

Frem til 2012 var det kun overnattingsbedrifter som uten transportløyve kunne frakte egne gjester; typisk fra eller til egen bedrift fra flyplass eller togstasjon. For fem år siden ble det åpnet opp for muligheten til å søke dispensasjon fra reglene for aktivitets- og opplevelsesbedrifter. Forutsetningen er både at en slik søknad skal på høring og at bedriftene må stille en bankgaranti på 9000 euro.

–Vi må ikke stikke kjepper i hjulene for aktører som ønsker å skape helhetlige opplevelser for sine kunder selv om det ikke inkluderer overnatting, mener Skei Grande.

Vil beholde dagens regler

Trygve Steen, daglig leder for opplevelsesbedriften XXLofoten, mener dagens regelverk er utdatert.

–Dagligvareforretningen og byggevareforretningen kan fritt transportere deres varer til kundene uten å ha turvognløyve. Vi må også kunne frakte våre kunder til og fra kajakk- eller fottur uten å måtte gå gjennom både høringsrunde og stille bankgaranti, mener han.

–Denne typen transport er jo en integrert del av vårt kjerneprodukt, legger han til.

Trygve Steen, daglig leder i XXLofoten.
Trygve Steen, daglig leder i XXLofoten. (Foto: Foto: XXL Lofoten)

Ingjerd Sælid Gilhus, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, sier NHO er opptatt av mest mulig forenkling og at regelverket må være forutsigbart for bedriftene.

–Derfor må det å søke om løyvefritak gjøres på en enklest mulig måte samtidig med at sikkerheten til gjesten ivaretas. Nå håper vi at enda flere bedrifter benytter seg av fritaket, og så vil vi fortsette dialogen med myndighetene slik at ordningen blir best mulig. Så mener vi det etterhvert også vil være naturlig å se på muligheten for å likestille hotell - og opplevelsesbedrifter, sier hun.

Øystein Trevland, styreleder Norges Taxiforbund, vil hverken videreføre dagens dispensasjonsordning eller endre regelverket.

–Vi synes loven skal gjelde og at det heller ikke skal gis noen dispensasjoner. Er det persontransport mot vederlag, da krever det løyve. Så enkelt er det og så enkelt synes vi også det skal være, sier han.

Kan ikke love endring

Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) i Samferdselsdepartementet kan ikke love at det blir fritt frem også for de små aktivitets- og opplevelsesbedriftene å frakte egne gjester.

–Nå er det jo slik at det i dag er adgang til å få dispensasjon. Frem til den adgangen kom i 2012, var det forbudt. Det arbeides nå med å få på plass permanent dispensasjonsadgang, sier han. Dette er nå på høring.

–Vi ser løpende på forbedring av regelverket, men det er en konkurranseflate her mot drosje- og turvognnæringen. Vi kan ikke ha et regelvert der de som faktisk lever av å drive denne typen transport skal ha et langt strengere regelverk enn opplevelsesbedriftene, sier han.

–Men det er fritt frem for overnattingsbedriftene å frakte egne gjester?

–Ja, den adgangen har de hatt lenge. Det handler typisk om å kjøre gjestene fra egen bedrift til eller fra togstasjon eller flyplass. For aktivitets- og opplevelsesbedrifter blir det litt annerledes, mener han.(Vilkår)

Unntakstilstand i Florida: Irma ventet å ramme fredag
Irma, den kraftigste orkanen som noen gang er registrert i Atlanterhavet, har kostet menneskeliv og massive ødeleggelser på de karibiske øyene Saint-Martin og Barbuda. Fredag kommer den til Florida.
01:01
Publisert: