På veggen hos Bergen og omland havnevesen henger et digert bilde av et cruiseskip under tittelen «Norway's number one port of call» – Norges havn nummer én.

Stoltheten over førsteplassen har likevel begynt å vike for lokal frustrasjon over trengsel, forurensning og lav pengebruk per passasjer.