Venezia har det. Roma også. Og Berlin. i Alpene har mange landsbyer hatt det i flere tiår. Amsterdam har nettopp fått det, og Tyrkia får det trolig neste år.

Det handler om turistskatt, kurtax – eller besøksavgift som tilhengerne helst ønsker å kalle det. I dag er det fritt frem å etablere frivillige ordninger i reiselivsbransjen i byer eller på steder med mange turister i form av turistskatt.

Men skal eksempelvis alle overnattingsbedriftene pålegges å belaste turistene for en avgift, trengs en lovendring. Det avviste Stortinget så sent som våren 2017.

Nå har pipen fått en annen lyd.

Innhentet av virkeligheten?

Da Stortinget behandlet regjeringens reiselivsmelding «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» våren 2017 var det kun Venstre og SV som ba regjeringen «komme tilbake til Stortinget med et forslag om hvordan en ordning med slik frivillig lokal finansiering (kurtax) kan utformes».

Flertallet, det vil si Høyre, Frp og Senterpartiet, sa klart nei til å åpne for innføring av lokal turistskatt. Også Ap var skeptisk.

–Vi har justert kursen fordi vi ser det kan være behov lokalt å ta i bruk dette i en eller annen form, sier Geir Pollestad (Sp) som leder næringskomiteen på Stortinget.

Han legger til at partiet samtidig foreslår å redusere reiselivsmomsen fra 12 til ti prosent for at det skal bli billigere å feriere i Norge.

Både Senterpartiets Geir Pollestad og Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth er nå blitt tilhengere av å åpne for turistskatt i Norge.
Både Senterpartiets Geir Pollestad og Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth er nå blitt tilhengere av å åpne for turistskatt i Norge. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Cecilie Myrseth sitter i programkomiteen som skal meisle ut Arbeiderpartiets program foran valget i 2021.

– Mitt mål er at vi skal programfeste innføring av en besøksavgift der inntektene går direkte tilbake til investeringer og drift lokalt. Det må være en rettferdig ordning som ikke rammer enkeltbransjer som hotellene i for stor grad. Jeg har ikke et svar på hvordan det skal gjøres, men det viktigste nå vil være å etablere en politisk vilje til å se på dette, sier Myrseth.

Hun er ikke redd for at turistene vil reagere.

– Jeg har aldri reagert på at det for eksempel er blitt lagt to ekstra euro per overnatting i Italia. Jeg tror utenlandske turister vil være positive til å betale eksempelvis 20 kroner ekstra per døgn eller per besøk når de ser hva pengene går til, det være seg offentlige toaletter, søppeltømming eller tilrettelegging av turstier, sier Myrseth.

Fastlåst?

Om et flertall på Stortinget bestående av SV, Sp, Ap og Venstre med til sammen 87 av 169 representanter nå åpner for turistskatt, sier de to største regjeringspartiene bestemt nei.

– Turistskatt er ikke aktuelt for oss. Vi trenger ikke gjøre Norge dyrere enn det allerede er, sier Morten Ørsal Johansen, fraksjonsleder i næringskomiteen for Frp. Og Høyre er fortsatt imot, ifølge en sms fra Cecilie Roang fra Høyres stortingssekretariat.

– Det virker som regjeringen er veldig låst på dette, men jeg opplever at presset på enkelte turistdestinasjoner har økt siden vi behandlet denne saken i 2017. Virkeligheten kan også innhente et regjeringsparti, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

Astrid Bergmål leder Virke Reiseliv og vil gjerne ha turistskatt.
Astrid Bergmål leder Virke Reiseliv og vil gjerne ha turistskatt. (Foto: Hovedorganisasjonen Virke)

Også hovedorganisasjonene NHO Reiseliv og Virke er rykende uenige om turistskatt.

– Vi er positive forutsatt at innføring av en slik besøksavgift bestemmes lokalt og at alle pengene som kommer inn øremerkes til utvikling av infrastruktur på destinasjonen, sier Astrid Bergmål, leder Virke Reiseliv.

Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef NHO Reiseliv, mener turistskatt er helt feil medisin.
Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef NHO Reiseliv, mener turistskatt er helt feil medisin. (Foto: Javad Parsa)

– Helt feil medisin, mener Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Han minner om at momsen for overnattingsbedriftene allerede har økt to ganger på kort tid og at driftsmarginen i bransjen er lik null.

– Vi er allerede blant de dyreste ferielandene i Europa. Det er ni land i Europa som ikke har turistskatt; blant dem Sverige og Finland. Begge disse har også nordlys, så dette er vi imot.

Jobber med ny modell

Ståle Brandshaug, reiselivsdirektør i Visit Sognefjord, leder et prosjekt som nå utreder besøksavgift. Innen april neste år vil han komme med et forslag til en modell som skal være relevant for hele landet.

– Den må være rettferdig og basert på at det er gjesten som skal betale. Vi er i likhet med NHO skeptiske til et påslag kun for overnattingsbransjen. Derfor ser vi på hvordan gjestene kan bli belastet direkte gjennom eksempelvis mobilteknologi eller skiltgjenkjenning. En tredje mulighet er jo, innenfor dagens lovverk, å innføre økt brukerbetaling knyttet til særlig parkering og toaletter, men vi kan jo ikke ha betalingsautomater overalt i norsk natur heller, sier Brandshaug.

– Men er det ikke bare noen ytterst få turiststeder som kun noen få dager i høysesongen sliter med å håndtere turistmengdene?

– Det er riktig, men vi ser at behovet er der og at enkelte kommuner sliter med å bygge den infrastrukturen som trengs. Men dette handler vel så mye om å være i forkant og legge til rette for gode opplevelser i de økende turiststrømmene. Der har vi ikke vært flinke i Norge. Vi ser at mange andre land har vært mye flinkere enn oss til å være i forkant før problemene oppstår. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.