Rema-1000-sjef Ole Robert og konen Monica Reitan må betale hver eneste krone for elektroarbeidene som er utført i ekteparets bolig i Eilert Sundts gate i Oslo.

Det har Oslo tingrett kommet frem til i en dom som slår fast at saksøker, elektroinstallasjonsfirmaet Totaltek AS, har vunnet fullt og helt.

Dermed får Totaltek full betaling for arbeidene de har utført på boligen, en regning som endte på over 19,5 millioner kroner.

Reitan nektet å betale mer enn 11,2 millioner av regningen, fordi de mente Totaltek skulle ha varslet om at budsjettet ble overskredet med 8,2 millioner kroner.

I tillegg til 8,2 millioner kroner må Reitan dekke saksøkers saksomkostninger på 1,3 millioner kroner, samt egne saksomkostninger.

Har brukt 150 millioner på boligen
Arbeidene med oppussing av Reitans nye bolig pågikk i flere år frem til Reitan flyttet inn i april 2012, og kostet til sammen 109 millioner kroner.

Rema-arvingen og hans kone gav 39,5 millioner kroner for den 1100 kvadratmeter store boligen da de høsten 2009 kjøpte den av den fallerte finansmannen Bjørn Sellæg, et i utgangspunktet godt kjøp tatt i betraktning en opprinnelig prisantydning på 70 millioner.

Siden den gang er huset bygget om fra en byvilla med fem separate leiligheter til å bli enebolig for Ole Robert Reitan og hans familie. Under ombyggingen er det ikke spart på noe. Det er blant annet installert heis og matheis i villaen og bygget et lysthus i hagen.

Det første prisoverslaget for de elektriske arbeidene var på 7,1 millioner kroner. Men kostnadene økte og økte underveis, spesielt like før ferdigstillelse.

Oslo tingrett slår først fast at det ikke var Totaltek sitt ansvar å varsle spesifikt om kostnadsoverskridelsene. Arbeidene ble utført "på regning", det vil si at firmaet fakturerte fortløpende for medgått arbeid og materiell.

"Retten finner ikke at partene ved avtaleinngåelsen var enige om eller avtalte at Totaltek skulle ha noen særskilt forpliktelse til å varsle byggherren om eventuelle budsjettoverskridelser. Slike varsler ble heller ikke etterspurt av byggherren", heter det i dommen.

- Meget høye krav
I retten argumenterte Reitans forsvar med at kostnadsoverskridelsene i forhold til tidligere prisoverslag kom som lyn fra klar himmel, spesielt for Reitan.

"Byggherren var opptatt av kostnadene underveis. En sluttregning bør aldri komme som et sjokk for den som mottar den. Det er uforståelig hvordan Totaltek i mars 2012 kunne anslå en totalpris på 12,6 millioner kroner, for så å presentere en sluttregning på 19,5 milliioner kroner i løpet av april og mai. Beløpet lar seg ikke forklare", ble det fremholdt.

Men tingretten synes ikke ikke like overrasket over at sluttregningen ble så høy.

"Retten har forståelse for at Monica Reitan ble overrrasket over at sluttregningen kom på over 19 millioner kroner [...] Samtidig er det uomtvistet at Totaltek kun har fakturert for medgått tid og materialer".

Dommen går langt i å antyde at byggherren og ekteparet Reitan burde forstått at prisen ville bli stiv.

"Retten legger videre til grunn at oppdraget gjelder elektroarbeider hvor det fra byggherren ble stilt meget høye krav til funksjoner, estetiske hensyn, kvalitet og utførelse" i "et helt uvanlig omfang og kompleksitet for et privat hjem".

"Som eksempel kan det nevnes at et stort antall lyspotter i gulv og tak måtte flyttes opptil flere ganger for at resultatet skulle bli slik byggherren ønsket".

Eksempler på arbeider som Reitan har akseptert å betale for:

 • Lys, ledlys og programmering: 511.568 kr
 • Varme under trapp: 42.909 kr
 • Hi-fi-anlegg (57 høyttalere 10 paneler, 2 rack): 941.455 kr
 • LED-lys i skap: 600.000 kr
 • Flytting av downlighs: 100.000 kr
 • Varme bak speil, noe utelys og "spionspeil": 40.000 kr.

Arbeid som Reitan ikke mente han skulle betale for omfattet blant annet:

 • Overtidstillegg: 478.000 kr, mat 33.500 kr.
 • Port-telefon: 238.599 kr
 • Varmekabler i takrenner: 50.639
 • Utvendig snøsmelteanlegg: 108.827 kr
 • Galleri (styringspanel for hele huset): 40.264 kr dyrere.

Retten finner det urimelig at kostnadsoverskridelser som skyldes spesielle krav fra eieren skal gi grunnlag for manglende eller redusert betaling.

"Når det gjelder portnertelefonanlegget bemerkes særskilt at det i motsetning til det som inngikk i budsjettet, ble levert et helt nytt anlegg med spesialdesignede paneler". Fra byggherren er det anført at det skjedde uten bestilling. Monica Reitan har imidlertid forklart at hun ønsket endringer i forhold til den løsningen som først var tenkt, og at hun ble gjort kjent med at det da ikke var mulig å bruke den opprinnelige løsningen".

Eksklusive løsninger overordnet økonomiske hensyn
At regningen ble så høy har i første rekke Reitan og byggherren selv ansvar for, mener retten.

"Videre vises det til at hensynet til eksklusive løsninger og funksjonalitet, høy kvalitet og estetikk gjennomgående synes å ha vært overordnet økonomiske hensyn i prosjektet. I tillegg var hensynet til fremdrift og ferdigstillelse av stor betydning for byggherren i siste fase av prosjektet", heter det i dommen.

Reitans advokat, Sam E. Harris i Ba-HR, fikk dommen i dag, og har ennå ikke bestemt seg for om den skal ankes eller ikke.

- Inntil vi har fått sett nærmere på dommen, har vi ingen kommentar. Men resultatmessig er den skuffende, sier Harris til DN.no.

Ifølge siste utgave av Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste er Odd Reitan god for 24 milliarder kroner. I 2011 hadde Ole Robert Reitan en ligningsformue på 992 millioner kroner.

Les mer om eiendom:
Kraftig prisfall for fritidsboliger ved sjøen

60 mill: Klaveness selger tidenes dyreste hytte


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.