Inga Bolstad, riksarkivar

Riksarkivar: «Hvis vi et kort øyeblikk løfter blikket fra mobilen og appene våre, vil vi raskt finne at situasjonen er meget kritisk»

Nasjonens hukommelse i form av samfunnskritisk dokumentasjon i statsforvaltningen og i kommunene våre står i fare for å gå tapt.

Publisert: Oppdatert:

Nasjonen Norge trenger en felles løsning for digital langtidsbevaring – og vi trenger det raskt. Konsekvensene av at et samfunn over tid ikke dokumenterer seg selv, kan bli fatale.
Nasjonen Norge trenger en felles løsning for digital langtidsbevaring – og vi trenger det raskt. Konsekvensene av at et samfunn over tid ikke dokumenterer seg selv, kan bli fatale. (Foto: Flickr)