Kaja Gilje Sekse etterlyser mer mangfold i toppen av den norske byråbransjen. Det gjør også DNB.

Markedsføring og kommunikasjon er ingen maskuline disipliner. Eller feminine for den saks skyld. Gode tanker gror best der folk som i utgangspunktet er forskjellige møtes. Sterke konsepter blir til i miljøer som våger å utfordre det bestående. Alle som har jobbet i byrå vet dette: Skal du være nyskapende må du ta med de rette folkene og helst folk som tenker diametralt motsatt av deg selv. Derfor opplever vi også at de fleste norske byråer er gode på mangfold. Det er rett og slett en forutsetning for å lykkes.

Og nettopp derfor er det både nedslående og påfallende at det fortsatt jevnt over er overvekt av menn i ledende stillinger i byråene. Årsaken kan umulig være at det ikke finnes kandidater. Og kunnskapen om at mangfold gir bedre beslutninger er sannsynligvis enda mer relevant i kreative næringer, enn noe annet sted i næringslivet.

Så hvorfor tar det så lang tid?

Uansett svar – vi som kjøper tjenester av byråene har mulighet til å være med å drive utviklingen i riktig retning, og kanskje til og med få opp tempoet. Da DNB i fjor satte tydelige krav om økt likestilling i ledende posisjoner for kjøp av advokattjenester, skapte det en ny dynamikk i markedet – og flere advokatfirmaer har nå vedtatt nye, svært ambisiøse og forpliktende mål for rekruttering av kvinnelige partnere. Innkjøpsmakt virker!

Nå gjør vi det samme på markeds- og kommunikasjonssiden. Byråer som ønsker DNB på kundelisten fremover, må vise at de mener alvor med mangfold. Ikke fordi det er politisk korrekt, men fordi det er genuint nødvendig for å gi oss som kunde de beste rådene og de mest kreative ideene. Og bare for å si det med én gang – målet er ikke å diskvalifisere flest mulig byråer her. Målet er at byråene skal få større mangfold i lederskap og partnerskap. Og å gi dem et incentiv til å komme dit raskere. Vi er opptatt av resultater over tid.

Kaja Gilje Sekse skriver «DNB og Equinor legger ansvaret over på leverandørene, som dermed blir tvunget til å ta mangfold på alvor. Min forutanelse er at det samme vil skje med medie- og kommunikasjonsbransjen.»

Til det er det bare én ting å si: God hønsj!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.