– Jeg tror vi vil se en liten dipp for reklame på internettvideoer fremover. Selv om man ikke har stoppet all Youtube-annonsering, vil nok mange store annonsører være mer forsiktige på Youtube i tiden som kommer, sier administrerende direktør Maria Aas-Eng (39) i Red Media Consulting.

Den siste måneden har annonsører både internasjonalt og i Norge opplevd at deres reklamevideoer havnet før hatvideoer på Google-eide Youtube. I Norge omfattet det blant annet Telenor og Forsvaret, som fikk sine avspilt reklamevideoer foran videoer fra en nazisympatisør. I og med at de første sakene i Norge dukket opp i slutten av mars og begynnelsen av april, gjenspeiles ikke reklameskandalen i tallene for første kvartal.

Tallene viser en vekst på 35,6 prosent så langt i år for video på internett.

– Siden vi jobber hovedsakelig med norsk innhold, var ikke problemet så stort i Norge som for mange internasjonale annonsører, heldigvis, sier Aas-Eng.

Programmatisk brems

Mediebarometeret for første kvartal viser fremdeles vekst for internettkategorien, som med en vekst på 12,8 prosent fortsetter å ta markedsandeler i reklamemarkedet.

De siste årene har det blitt viet mye oppmerksomhet til veksten i programmatisk annonsering – det vil si kjøp av annonser på digitale reklamebørser, som gir annonsører muligheten til å treffe avgrensede målgrupper etter for eksempel alder, kjønn og geografisk tilknytning.

Men mens veksten i første kvartal i 2016 var på 89,1 prosent sammenlignet med året før, er den i årets tre første måneder kun på 18,1 prosent.

– Det kommer til å være vekst fremover på programmatisk, men vi vil nok ikke se den markante veksten vi så tidligere. Det er ikke nødvendigvis fordi det er mindre trykk på programmatisk, men fordi man begynte på null for kort tid siden, sier Aas-Eng.

Facebook-vekst

Hun er ikke overrasket over at annonseringen på sosiale medier-kategorien – som i hovedsak består av Facebook – vokser over 60 prosent.

– Facebook er en ytterst effektiv kanal. Måten man både kan nå bredt, men også segmentere i målgrupper er helt unik, sier Aas-Eng.

Tv-kanalenes glimrende reklamestart på året – da krigen i dagligvaremarkedet ga uvanlig høyt annonsetrykk, viser seg også i mediebarometeret. Tv utgjorde i årets tre første måneder mer en fire av ti reklamekroner i det norske mediemarkedet.

- Mange annonsører opplever god effekt av kombinasjonen mellom kampanje på tv og i sosiale medier. Tv-kanalene er nå utsolgt for reklameplass hele tiden, så den største utfordringen der er å være tidlig nok ute, sier forhandlingsdirektør Jarle Thalberg i mediebyrånettverket GroupM.(Vilkår)