DNB varsler et krav om likestilling mellom kjønn til reklame-, medie- og pr-byråer som ønsker å ha dem på kundelisten. Banken utøver allerede et tilsvarende likestillingskrav mot advokatbransjen.

DNBs varsel kom som en oppfølging etter at Kaja Gilje Sekse, i etterkant av kåringen «Årets byrå», påpekte hvordan kvinnelige toppledere er underrepresentert i bransjen.

Vi representerer Nordens største nettverk av reklame- og designbyråer, og er bevisst de utfordringene bransjen står overfor. I Sverige er fem av syv byråledere kvinner, så det går fremover, men Sekse har rett i at bransjen har en god vei å gå mot bedre kjønnsfordeling på ledernivå, og vi trenger de dyttene vi kan få.

I Sverige er fem av syv byråledere kvinner, så det går fremover
Marte Alvfalk

Marte Alvfalk, head of people & process i The North Alliance
Marte Alvfalk, head of people & process i The North Alliance (Foto: Isabel Watson)

En organisasjon som skal levere kreative løsninger og utøve samfunnsforståelse, er avhengig av ulike perspektiver, erfaringer og referansepunkter. Da er god likestilling mellom kjønn viktig, men det er viktig å minne om at mangfold handler om mer enn likestilling mellom kjønn. Forskning viser at alle typer mangfold, ikke bare på kjønn, men også etnisitet, bakgrunn og fagdisiplin, gir de beste forutsetningene for kreativitet, innovasjon og nyskapning.

Det er et sløseri av talent når dyktige kandidater som på ulikt vis representerer mangfold slutter i byråbransjen. Vi tror likevel ikke det er det berømte glasstaket som hindrer dem fra å nå partner- eller lederposisjoner i byråene. Bransjen må se på hvordan vi kan løfte frem, motivere og utfordre, og på den måten beholde de gode kandidatene til de når toppen. Vi må nok også se på hvilke kvaliteter som normalt sett har vært verdsatt i vår bransje. Er dette kvaliteter som favoriserer en type mennesker med en bestemt type personlighet og bakgrunn?

Kommunikasjonsbransjen er som mange andre bransjer, midt i en digitaltransformasjon. Dette gir rom for nye roller og nytenkning som i sin tur kan fremme mangfold. Samtidig er det en utfordring for kjønnsbalansen når etterspørselen etter teknologikompetanse nå øker. På ikt-studier er kun én av fire studenter kvinner, og en god balanse i arbeidslivet krever at mangfoldsarbeidet begynner på studiestedene. Når vi utvikler digitale tjenester for hele samfunnet bør vi som arbeidsplass forsøke å få med flest mulig perspektiver; teknologimiljøene i NOA øker derfor fortløpende kvinneandelen. Ved å skape et større og mer inkluderende miljø for kvinnelige utviklere håper vi å motivere flere kvinner til å ta teknologiutdannelse, noe som vil føre til en jevnere kjønnsbalanse i fremtiden.

Vi begrenser oss imidlertid ikke til å øke kvinneandelen, men rekrutterer talenter fra alle verdensdeler. Vi regner derfor også med at når store tradisjonelle selskaper, som DNB, setter krav om økt mangfold til byråene, har dette på dagsordenen internt. Slik at de lytter like godt til råd fra byråer hvor mange kanskje har engelsk som arbeidsspråk og ikke nødvendigvis er kledd i dress.

Ikke bare øker mangfoldet kvalitet på kreative løsninger. Det gjør bransjen til en attraktiv arbeidsplass for enda flere. Derfor forventer og håper vi enda flere innkjøpere vil følge etter DNB. Slike krav er ikke en løsning i seg selv, men et viktig dytt i riktig retning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.