Norsk Tipping innrømmer pengebruk på reklame utover det regnskapene viser.

Den statlige monopolisten brukte 417 millioner kroner på markedsføring i fjor, ifølge egne regnskaper.

Men en ny rapport fra mediebyrået In Sight, betalt av det utenlandske spillselskapet Kindred, kommer til at det reelle omfanget er langt høyere.