Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler torsdag til sammen Klager VG inn for PFU på VG Familieliv, mediehusets samarbeid med Rema 1000.

PFU feller VG for brudd på god presseskikk.

Torry Pedersen vil likevel fortsette å teste presseetiske retningslinjer.

Sekretariatet konstaterer at innholdet i VG Familieliv er annonsørinnhold. Men det konstaterer at innholdet kan forveksles med VGs journalistiske presentasjon og mener derfor VG har brutt paragraf 2.6 i Vær Varsom-plakaten, som omhandler merking av kommersielt innhold.

- Det er trøblete, uansett, sier utvalgsmedlem Eva Sannum, som peker på at denne måten å finansiere journalistikken på er en utfordring for respekten på sikt.

- Sjelden ser vi så omfattende merking og forsøk på å forklare hva dette er, sier utvalgsmedlem Alexandra Beverfjord, som er nyhetsdirektør i NRK.

I PFUs uttalelse, heter det: «Selv om virkemidler som titler, ingress og brødtekst ikke er forbeholdt journalistikken, presiserer VVp at kommersielt innhold ikke skal kunne forveksles med mediets journalistiske presentasjon, slik utvalget mener VG gjør her. Uklarheten underbygges også av at det heller ikke er selvforklarende hva «Partnerstudio» innebærer. I tillegg stusser utvalget over bruken av merkingen «sponset» i URL-en, når VG samtidig opplyser at det ikke handler om sponsing, men annonsørinnhold.»

Felles for NTB-artikler

Men Beverfjord understreket at det i fremtiden blir viktigere og viktigere å skille mellom hva som er en journalist og hva som er en markedsfører. Hun gikk derfor inn for også å felle VG etter paragraf 2.2 på grunn av Familielivs bruk av journalistikk fra NTB, i tråd med sekretariatets innstilling.

Vær Varsom-plakatens paragraf 2.2 sier at «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

Utvalgsmedlem Henrik Syse fra Institutt for fredsforskning sa mye av problemet er at det står VG på sakene i Familieliv. Hadde det bare stått Rema 1000 eller «Dubai Airlines», hadde det vært greit, synes Syse.

VG Familieliv bryter både paragraf 2.2 og 2.6 i Vær Varsom-plakaten, konkluderer PFU.

Flere medlemmer ønsker å berømme VG for å eksperimentere og drive nybrottsarbeid.

Betalt av Rema 1000

VG Familieliv er finansiert av Rema 1000 og publiserer saker som «Slik lykkes denne familien med sparingen» og «Slik kler du barna riktig i sprengkulden».

En egen avdeling, VG Partnerstudio, lager sakene på utsiden av VGs ordinære redaksjon.

VG merker Familieliv blant annet med denne teksten:

«VG Familieliv er en seksjon med innhold produsert av VG Partnerstudio – en del av VG utenfor vår redaksjon. Satsingen er muliggjort gjennom et kommersielt samarbeid med, og finansiert av Rema 1000. Innholdet er underlagt VGs kvalitetskrav og redaktøransvar, men samarbeidet åpner for jevnlige diskusjoner mellom VG og Rema 1000 om temavalg.»

Klageflom

Tre enkeltpersoner klaget Familieliv inn for PFU. De fikk følge av redaksjonsklubbene i Fædrelandsvennen og NTB, som har sendt hver sin klage.

Les også: Én form for presseetiske overtramp økte med 150 prosent i 2015

Journalistikklignende reklamestoff?

Klagene gikk ut på at artiklene i seksjonen VG Familieliv ikke var tilstrekkelig merket, og at reklameseksjonen undergravde skillet mellom journalistikk og reklame på en måte som rokker ved medienes troverdighet.

Journalistene i NTBs redaksjonsklubb frykter konsekvensene av at deres stoff, laget etter vanlige journalistiske kriterier, blandes sammen med det de omtaler som «Partnerstudioskribentenes journalistikklignende reklamestoff».

Dette mener NTB-journalistene går utover deres habilitet og integritet

Hele PFU-sekretariatets sammendrag av saken kan du lese her.

Kopierer form og innhold

Styret i Fædrelandsvennens redaksjonsklubb mener VG Familieliv Klager VGs samarbeid med Rema1000 inn for PFU i Vær Varsom-plakaten (VVP 2.6, 2.7 og 2.8) og skriver i sin klage:

«Vi mener at VG ved å la en reklameseksjon kopiere både form, innhold og utseende fra redaksjonelt stoff sterkt undergraver skillet mellom journalistikk og reklame. Skillet blir enda vanskeligere å få øye på når dette skjer på VGs egen nettavis, og under VGs egen logo.»

Avtale med NTB

VG har forsvart seg med at ledelsen i NTB har godkjent bruken av NTB-stoff i VG Familieliv.

VG-redaktør Torry Pedersen påpeker dessuten at Familieliv-satsingen er godt merket og produsert i en kommersiell avdeling på utsiden av redaksjonen.

Dermed må seksjonen bedømmes etter VVP 2.6 om merking av kommersielt innhold. Dette er en bestemmelse Familieliv ikke bryter, mener Pedersen.

«Det vi publiserer er ikke sponset journalistikk, men annonsørinnhold,» skriver Pedersen i tilsvaret til PFU.

Krevde avklaring

Pedersen og VG ønsker imidlertid å legge til rette for flere sponsede temaseksjoner i VG-regi. Aller helst vil han produsere dem i redaksjonen.

Dette frykter han PFU vil oppfatte som problematisk.

Derfor har VG-redaktøren bedt om at PFU også avklarer hva som faller innenfor VVPs bestemmelse 2.8 om at «Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk. Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv.»

Hvis en seksjon som Familieliv, laget i redaksjonen, vurderes som nyhets- og aktualitetsjournalistikk, vil sponsing med dagens regler måtte betraktes som uforenlig med god presseskikk.

I så fall er det presseetiske regelverket Krever svar om sponset innhold dnPlus , mener Pedersen.

Slike sponsede, journalistiske seksjoner er nemlig allerede godt innarbeidet i utenlandske redaksjoner som Aftonbladet og Guardian.

VG leter i likhet med mediehus over hele verden etter nye inntektskilder, samtidig som kostnadene kuttes. Nylig ble det kjent at VG legger ned lokalkontorene med ni ansatte .

Lese mer om medier, nett, teknologi? Følg @DN_Etterbors og @bjorneckblad på Twitter

Les også:

Plomberer TV-en for å slippe lisensen  

Se – hun snakker dnPlus

Åpner for analyse av Facebook-data dnPlus (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.